Hatay, Antakya, Defne, Samandağ, Arsuz Radyosu Dinle

Vekil Tokdemir’den Soru önergesi…

Aşağıdaki sorularımı Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 07/07/2021 Tarih ve 608 Karar numaralı kararında ticaret mahkemesinin kurulu bulunduğu il veya ilçe merkezine, uzaklığı veya yakınlığı göz önüne alınmadan ve uygulamada yaratacağı sorunlar yeterince incelenmeden söz konusu il mülki sınırlarında veya ticaret mahkemesinin bulunduğu yerin ağır ceza mahkemesi yargı alanındaki ve o ticaret mahkemesine bağlanan diğer ağır ceza mahkemesinin yargı alanında bulunan tüm ilçelerin, ticaret mahkemesinin yargı alanına dahil edilmesi; adalet hizmetlerine ulaşımı zorlaştıracak uygulamada çok ağır gecikme, aksama ve sorunlara neden olacaktır.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 7/7/2021 Tarih ve 608 Numaralı kararına göre İskenderun Ticaret Mahkemesi’nin yargı alanı, Hatay ilinin mülki sınırları olarak belirlendiğinde Hatay Merkez Adliyesi, Erzin, Dörtyol, Hassa, Yayladağı, Samandağ, Altınözü, Kırıkhan, Reyhanlı ilçe adliyelerini kapsamaktadır. Örneklendirmek gerekirse Yayladağı ilçesinde bulunan bir vatandaş, yine Yayladağı ilçesinde bulunan bir başka vatandaşa karşı alacağı nedeniyle bir ihtiyati haciz kararı alabilmek için Hatay ili’nin mülki sınırlarını oluşturan İskenderun ilçesinde bulunan ticaret mahkemesine başvurmak zorunda kalacaktır. Yayladağı ilçemizle İskenderun ilçe merkezi arasının 105 km olduğu ve özel araçla dahi yaklaşık 2 saatte İskenderun Adliyesi’ne varılabildiği dikkate alındığında sorun daha da iyi anlaşılacaktır.

Söz konusu kararla meydana gelen bu sorun yalnızca Hatay ilimizi değil, ticaret mahkemeleri bulunan ülkemizin tüm vilayetlerindeki vatandaşlarımızı, avukatları ve bu sebeple iş yoğunluğu artan yargı mensuplarını yakından ilgilendirmektedir.

Bu bağlamda;

1- Söz konusu kararla, seçim bölgem olan Hatay ilimizdeki mağduriyetlerin giderilmesi için, Hatay merkez adliyesinde de ticaret mahkemesi yargı alanı açılması hususunda, bakanlık olarak bir çalışmanız var mıdır? Varsa ne aşamadadır?

2-Yukarda anlatılan itiraz ve çekincelerin dikkate alınarak Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 7/7/2021 Tarih ve 608 No’lu Kararının yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi, nihayetinde kararın uygulamada doğurduğu mağduriyetleri ve sorunları ortadan kaldıracak veya azaltacak şekilde değiştirilmesi hususunda bakanlık olarak bir çalışma söz konusu mudur?