Hatay, Antakya, Defne, Samandağ, Arsuz Radyosu Dinle

Tıraş: Kapıya dayanan kara kışı nasıl atlatacağız…

Kamuda çalışan memur ve işçileri temsilen, sendikaların temsilci ve üyeleri önceki gün Antakya’da bir basın açıklaması yaptı ve “Geçinemiyoruz” başlığı altında, çektikleri ekonomik sıkıntıları anlattı, “emekten ve halktan yana bütçe istiyoruz” dedi.

Antakya köprübaşında; DİSK, KESK, TMMOB ile TTB’ye bağlı sendika başkan, yönetici ve üyelerinin katıldığı  basın açıklamasında konuşan Eğitim Sen Şube Başkanı Özgür Tıraş, ülkeyi yönetenlerin, büyüme rekorlarından ve şahlanan Türkiye’den bahsettiğini, bu kapsamda da bir avuç sermayedar için, yandaş şirketler için bu söylenenlerin doğru olabileceğinin altını çizerek, “Ama emekçiler için, halk için işsizlik büyüyor, pahalılık artıyor, borçlar kabarıyor, faturalar şahlanıyor” dedi.

DİSK, KESK, TMMOB ile TTB üyelerinin katıldığı köprübaşındaki basın açıklamasında ortak metni okuyan Özgür Tıraş, alım gücünün düştüğünü ve işsizliğin arttığını, artık hemen her evde olan işsizlerden, özellikle genç ve kadın işsizlerden gördüklerini anlattı.

Antakya’da, “Geçinemiyoruz” başlığı altında, emek ve halktan yana bütçe özlemiyle toplanan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yönetici ve üyeleri adına konuşan Tıraş, şöyle devam etti:

“Her gece, ‘yarın nelere zam gelecek, eriyen ücretlerimizle nasıl geçineceğiz, kapıya dayanan kara kışı nasıl atlatacağız’ endişesiyle yatıyoruz. Her sabah, paramızın döviz ve zamlar karşısında adeta pula döndüğü, yoksulluğun ve işsizliğin arttığı bir güne uyanıyoruz.

Bu zorlu süreçte TBMM’de herkesin geleceğini yakından ilgilendiren, 2022 Bütçe Yasa Teklifi’nin görüşüldüğünü, bütçede gelirlerin kimlerden sağlanacağı ve kimler için harcanacağının belirlendiğine dikkat çeken Özgür Tıraş, “Sosyal devletlerde oluşturulan bütçeyle üreten kesimin hakkı korunur. Ancak Türkiye’de yıllardır bütçeler sermayeye-patronlara, yandaşlara aktarılmasının bir aracı haline dönüşmüştür” dedi.

Türkiye’nin salgın süresince milli gelirine oranla kendi halkına en az nakit desteği veren ülkelerden biri olduğunu, işçi ve emekçilerin patronundan daha yüksek oranda vergi ödediğini vurgulayan Tıraş, halkın cebinden alınanların eğitime, sağlığa, sosyal güvenliğe değil de işverenlere-patronlara, yandaş müteahhitlere teşvik, prim desteği, ‘hazine garantisi’, faiz olarak aktarıldığının altını çizdi.

Ücretli kesimlerin omzuna yıkılan vergi yükünün hafifletilmesini, bütçe gelirlerini büyük oranda kar, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayanmasını, elektrik, su, doğal gaz ve internet faturalarının vergi ve kesintiden muaf tutulmasını, dolaylı vergilerin düşürülmesini, tüm gıda ürünlerinde KDV’nin sıfırlanmasını, herkese temel gelir güvencesi sağlanmasını talep eden Özgür Tıraş, herkesi 2022 bütçesi ve asgari ücreti belirlenirken “Geçinemiyoruz” diye haykıran milyonların talepleriyle omuz omuza mücadeleye çağırdı.