Hatay, Antakya, Defne, Samandağ, Arsuz Radyosu Dinle

Rasim Can; Deprem Öldürmez İhmal Öldürür…

Hatay jeoloji Mühendisleri Odası Yönetimi olarak; tüm Yerel Yönetimleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yapı Denetimleri, deprem konusunda ilişkisi olan tüm Mühendislik Disiplinlerini ve halkımızı deprem konusunda daha duyarlı olmaya ve önlem almaya çağırıyoruz. Hatay ili birçok fay hattının kesiştiği noktada bulunuyor ve bu faylardan birinin dahi hareket etmesi ilimizi olumsuz yönde etkileyecektir.

Akdeniz’de Fayın kırılması halinde sahillerimizde Tsunami yaratabileceğini bütün deprem Yerbilimci Uzman Hocalarımız ve Odamız olarak bu deprem gerçeğini dile getirip gündemde tutmaya çalışıyoruz. Hatay jeoloji Mühendisleri Odası Yönetimi olarak; tüm Yerel Yönetimleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yapı Denetimleri, deprem konusunda ilişkisi olan tüm Mühendislik Disiplinlerini ve halkımızı deprem konusunda daha duyarlı olmaya ve önlem almaya çağırıyoruz.

Rasim Can açıklamada şu ifadeye yer verdi; Bir hafta içinde Kahramanmaraş Tevekkeli ilçesi ve Hatay İlimizin Hassa İlçesinde olan depremler Doğu Anadolu Fay Zonunda olmuştur. Bu depremler bir uyarı depremleri olduğu, 300 yıldan fazla bir zamandır suskun olan ve enerji depolayan bu fay zonunda olası büyük yıkıcı depremin habercisi olduğu diyebiliriz. Bizi bekleyen bu deprem tehlikesi zamanı belli olmayan ama her ana olabilecekmiş gibi deprem gerçeğini kabullenip önlem almamız gerekmektedir.

Alınacak önlemleri Fay Yasası acilen çıkarılmalı, Toplanma yerleri oluşturulmalı, Zemin bina ilişkisine önem verilmeli, Zayıf zeminler üzerinde yapılan eski yapılar ve deniz kumu ile yapılan depreme dayanıksız yapılar yıkılmalı, yerine depreme dayanıklı binalar inşa edilmeli, Yapılan yapıların deprem yönetmeliğine uygun ve sıkı denetim altında olmalı.

Kentsel dönüşüm bina bazında değil bölgesel olarak yapılmalı Halkı deprem konusunda eğitmeli ve bu eğitim ilkokuldan başlatılmalıdır. Son sözüm; Deprem bir doğa olayıdır, Doğa olayını doğal afete dönüştüren bizleriz. Deprem gerçeğini kabullenip önlem almamız halinde deprem zararlarını en aza indirgemiş oluruz. Deprem öldürmez ihmal öldürür diyorum” şeklinde konuştu.