Hatay, Antakya, Defne, Samandağ, Arsuz Radyosu Dinle

Vekil Oruç’tan soru önergesi…

Sendikalar, Kıdem Tazminatı Görüşmelerinde Temsil Edilmeli…

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, bir önergeyle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt’ten, DİSK başta olmak üzere, işçi kuruluşlarının, kıdem tazminatı ile ilgili düzenleme görüşmelerinde temsil hakkı tanınmasını istedi.
Hataylı Milletvekili Hatimoğulları, TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergesinde Bakan Selçuk’a şu soruları sordu:


“Daha esnek, daha güvencesiz, daha sağlıksız çalışma koşulları dayatmasına karşı, işçiler, ülkenin dört yanındaki işyerlerinde sözlerini söylemiştir. İlgili yasalar ve Anayasa’ya göre kurulmuş diyalog mekanizmaları yok sayılmamalı, acilen işçilerin çalışma hayatının tanımlı mekanizmaları işletilerek, kıdem tazminatı tartışmalarına katılımı sağlanmalıdır. Kamuoyuna açık ve şeffaf bir tartışma süreci yürütülmelidir.


Bu bağlamda;
1. Kıdem tazminatına dair yapılmak istenen düzenleme, neden dinamik bir süreç olan çalışma hayatının tanımlı mekanizmaları işletilmeden, Anayasal bir kurum olan Ekonomik Sosyal Konsey ve yasal bir kurum olan Üçlü Danışma Kurulu mekanizmaları çalıştırmadan ikili müzakereler yoluyla tartışılmaktadır?


2. Kıdem tazminatına yönelik düzenlemeler yasalaşmadan önce, Ekonomik Sosyal Konsey ve Üçlü Danışma Kurulu mekanizmalarının işletilmesi sağlanacak mıdır?

3. Kıdem tazminatına dair işletilen süreçte DİSK’in görüşleri alınmış mıdır? Alınmamış ise nedeni nedir?


4. Toplumun tamamını ilgilendiren kıdem tazminatının, tüm toplumun ve işçilerin gözü önünde, şeffaf bir biçimde tartışılmasını sağlamak üzere adım atılacak mıdır?

5. Kıdem tazminatını işveren sorumluluğu olmaktan çıkaran, iş güvencesi dayanağı işlevine son vererek işten çıkarmaları kolaylaştıran, işverene iş sürecinde keyfiyet olanağı veren, son ücret ile bağını kopararak kıdem tazminatının miktarını düşüren bu düzenlemeler sadece işveren odaklı değil midir?


6. İşçilerin var olan haklarının korunması ve hak kayıplarının engellenmesi için düzenlemeler yapılacak mıdır?

7. Kıdem tazminatı ile ilgili işçilerin tek talebi; mevcut sistemin güçlendirilmesi, bir gün bile çalışılsa tüm işçilerin istifa hali dahil kıdem tazminatı alacağı bir düzenlemenin yapılması ve işverenler işçilere kıdem tazminatını vermediğinde devletin kanun hakimiyetini sağlaması yönünde yapılacak bir düzenlemedir. Bunun için Bakanlığınızın çalışmaları var mıdır?


8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıdem tazminatı tartışmalarını, işçi ve işveren sendikalarının bir araya gelerek kendi aralarında çözmesi gerektiğini söylemiştir. Şimdiye kadar çalışma hayatına dair hükümetin dahil olmadığı ve sadece sendikaların belirlediği bir düzenleme olmuş mudur?


9. Sendikaların ortak görüş beyan ettiği, ortak taleplerinden biri olan, sendikal barajların kaldırılması konusunda neden somut adım atılmamıştır?

10. Şu anda iş mahkemelerinde görülen davaların önemli bir kısmı, ödenmeyen kıdem tazminatlarına yönelik davalardır. Ödenmeyen kıdem tazminatları için açılan davaların daha çabuk sonuçlanması için bir düzenleme yapılacak mıdır?”