Hatay, Antakya, Defne, Samandağ, Arsuz Radyosu Dinle

Öğretmen Akbaş ‘Meslekten Çıkarma’ cezası aldı…

Antakya’da görev yapmakta iken, geçtiğimiz yıllarda katıldığı eylem dolayısıyla gözaltına alınan, bir süre görevden ayrı bırakılan daha sonra ise göreve iade edilen Öğretmen Pelin Akbaş’la ilgili bu kez de “meslekten çıkarma” cezası geldi.

Müfettiş soruşturması sonucu, Antakyalı Öğretmen Pelin Akbaş ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onayına sunulan KHK kararı öncesi ön raporda şöyle denildi:

 “375 sayılı kanun hükmünde Kararnamenin (KHK) Geçici 35. Maddesi’nin (B) fıkrası uyarınca, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine kaşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı, yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek, hakkında, 375 sayılı KHK’nın geçici 35’inci Maddesi’nin (B) fıkrası kapsamında anılan kanunun/KHK’nın yürürlükte olduğu süre içerisinde kurula itiraz ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7’inci ve 33’üncü maddeleri kapsamında 60 gün içerisinde idari yargı yolu açık olmak üzere, kurul tarafından ‘Kamu Görevinden Çıkarılma’ kararı verilen personeli (56 Kişi) gösterir liste ve 29.06.2022 tarihli kurul karar tutanakları ekte sunulmuştur.

Makamlarınca uygun görülmesi halinde, karar verilen ve ekteki listede bilgileri yer alan Bakanlığımız personelinin ‘Kamu Görevinden Çıkarılması’ hususunu olurlarına arz ederim.”

Antakyalı Öğretmen Pelin Akbaş, meslekten ihraç edildiğini 1 Ağustos Pazartesi günü öğrenince, ilk olarak şunu paylaştı:

Meslekten ihraç edilen Pelin Akbaş ile ilgili daha önce de eyleme katıldığı gerekçesiyle ev hapsi verilmişti. Meslekten ihraç edilen Pelin Akbaş, 12 yılık öğretmen.

“Yine kırdılar dallarımızı, yine… Bugün tarafıma tebliğ edilen yazıyla, 14 yıllık mesleğimden ihraç edildim. Bitmedi, daha sürüyor ve sürecek.”

Pelin Akbaş’ın iki gün sonraki paylaşımı da şöyle:

“İhracımda bahsi geçen 375 nolu KHK’nın geçici 35. Maddesi, Bakanlıklara keyfilik tanıyan, ‘istediğini istediğin gibi, bir disiplin soruşturması süreci geçirmeden, soruşturmayı tamamlamadan atabilirsin’ rahatlığı veren bir madde idi ve geçerliliği 31 Temmuz’da sona erdi! Son günden önce, aynı gerekçeyle MEB’den 56 kişi, toplam 6000 kamu çalışanı ihraç edildi!”