Hatay, Antakya, Defne, Samandağ, Arsuz Radyosu Dinle

Güzelmansur’dan Kanun Teklifi….

6 PUANLIK İLAVE PRİM UYGULAMASI YENİDEN BAŞLAYACAK

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur

cialis uk

, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük illerde, özel sektör işyerlerinde çalışan işçilerin 6 puanlık sigorta primi işveren desteğinin yeniden Hazine’den karşılanması için bir Kanun Teklifi hazırlayarak Meclis Başkanlığı’na sundu.

Hatırlanacağı üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinde 2013 yılında yapılan değişiklik ile, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük illerde, özel sektör işyerlerinde çalışan işçilerin 6 puanlık sigorta primi işveren desteği Hazine’den karşılanmaya başlamıştı. Söz konusu teşvik süresi uzatılarak 8 yıl sürdürüldü. 31 Aralık 2021’de ise uzatma yapılmadığı için sona erdi.

6 PUANLIK İLAVE PRİM YENİDEN BAŞLAMAZSA İŞTEN ÇIKARMA, KAYIT DIŞI ÇALIŞMA BAŞLAR

CHP’li Güzelmansur kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin gittikçe derinleşmesi sonucu bu tür teşviklere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. Özel sektör işyerlerinin çalışanlarının sigorta primlerini ödemekte zorlandığı bir ortamda, sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından geri kamış illerimizde durum daha da vahimdir.

Söz konusu 6 puanlık ilave prim uygulamasının yeniden başlatılmaması durumunda, işten çıkarmalar başlayacak, sigortasız işçi çalıştırma yaygınlaşacaktır. İşsiz sayısını ve kayıt dışılığı artıracak bu uygulamaların önüne geçmek için 6 puanlık sigorta primi işveren desteğinin bir an önce yasalaşması gerekmektedir.”

CHP’li Güzelmansur’un Kanun Teklifi yasalaştığında, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca belirlenecek illerde, özel sektör işyerlerinde istihdam edilen işçiler için 6 puanlık sigorta primi işveren desteği yeniden Hazine’den karşılanacak.