Son Dakika
25 Eylül 2018 Salı

Türk Dış Ticaretinin, Profili Çıkarıldı

27 Eylül 2011 Salı, 09:30
Türk Dış Ticaretinin, Profili Çıkarıldı

Cari açığın azaltılmasında en önemli basamaklardan biri olacak Girdi Tedarik Stratejisi’nde (GıTES), sona gelindi. 
Edinilen bilgiye göre, stratejide yer alan tekstil ve tarım sektörüne yönelik çalışmalar da tamamlandı. Söz konusu iki sektör, Ekim’in ilk haftasında düzenlenecek, ”ıhracata Dönük üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu”nda ele alınacak. 
    
 Stratejiyle sektörlerdeki yeterlilik oranları, işalata bağımlılık oranları, dünya işalatı içerisindeki payları tespit edilirken, sektörlerde işalat oranının düşürülmesine yönelik kısa, orta ve uzun vadeye yönelik çözüm önerileri ortaya konuyor. 
     
Girdi Tedarik Stratejisi’nin 3 ana hedefini tedarikte güvenlik, maliyette etkinlik ve ihracatta rekabet oluştururken, program kısa, orta ve uzun dönem olarak belirlendi. Stratejiyle, kısa dönemde ihracata dönük üretimde daha etkin ve düşük maliyetli girdi tedariki için yöntemleri belirlemek, orta ve uzun dönemde ise ihracatın ara malı işalatına olan bağımlılığını azaltacak, yurt içinde ara malını daha fazla üretecek, kaynak verimliliğini ve daha fazla katma değerin yurt içinde kalmasını sağlayacak nitelikte politikalar geliştirmek hedefleniyor. 
 
 
YOL HARıTASI OLUşTURULUYOR- 
 
GıTES ile kısa dönemde ihracata dönük üretimde daha etkin ve düşük maliyetli girdi tedariki açısından izlenecek yol haritası oluşturulurken, strateji kapsamında, orta ve uzun dönemde, ihracatın ara malı işalatına bağımlılığını azaltıcı nitelikte politikalar geliştirmek, ara malı üretimini artırmak, kaynak verimliliğini sağlamak öngörülüyor. 
     Stratejiyle merkezi veya sektörel girdi tedarik sisteminin oluşturulması, özel sektörün girdi satın alım planlamasını destekleyecek mekanizmaları geliştirmek, devletler arası anlaşmalarda girdi tedarik imkanlarını güvence altına almak, yurt dışına yönelen Türk yatırımlarını ihtiyaç duyulan girdi alanlarına yönlendirmek, girdi tedariki için gerekli lojistik düzenlemelere destek vermek, bölgesel dış ticaret stratejilerine girdi tedariki konusunu yansıtmak da hedefleniyor. 
 
ışALAT, MERCEK ALTINA ALINDI- 
 
 Stratejiye dönük çalışmalarda, Türkiye’nin ara malı işalat yapısına ilişkin durum tespitleri yapılırken, Türkiye’nin ara malı işalat yapısı diğer ülkelerle karşılaştırıldı. Türkiye’nin en çok işal ettiği ara malları incelenirken, söz konusu ara mallarında, Türkiye’nin dünyada büyük alıcılar arasında ne konumda olduğu, bu malların büyük ihracatçılarının kimler olduğu ve Türkiye’nin ağırlıklı olarak hangi ihracatçı ülkelerden tedarik sağladığı konusunda bir resim ortaya konuldu. 
    
 ıhracatın, büyümeyi ve istihdamı artıran, üretimi yönlendiren en önemli itici güçlerden birisi olduğu noktasından hareketle, mevcut politika araçları etkin bir şekilde kullanılırken, stratejiyle dünya girdi kaynaklarındaki belirsizliklerin, girdi tedarik kaynaklarında ülke bölge bazlı aşırı bağımlılık gibi dengesizliklerin, girdi niteliğindeki doğal kaynakların geleceğine dair kaygıların, emtia piyasalarındaki gelişmelerin girdi fiyatları üzerinde oluşturacağı yüksek ölçekli dalgalanmaların yaratacağı riskleri minimize etmeye dönük eylem planlarının geliştirilmesi ve bunların politika araçlarıyla uygulamaya aktarılmasına dönük çalışmalar da yürütüldü. 
 
SON ıKı SEKTöR DE, TAMAMLANDI- 
 
Strateji çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, oluşturulan sektörel çalışma gruplarıyla demir çelik, madencilik, otomotiv, makine ve kimyasal ürünler sektörlerinin fotoğrafı çekilirken, tekstil ve tarım sektörlerine yönelik çalışmalarda da sona gelindi. Böylece, stratejide yer alan tüm sektörlerin ayrıntılı incelemesi tamamlandı. 
  
Tekstil ve tarım sektörleri, ekim ayının ilk haftasında düzenlenecek ”ıhracata Dönük üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu”nda ele alınacak ve böylece dış ticaretin profili çıkarılmış olacak. 

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz