Son Dakika
23 Ocak 2018 Salı

Tuncay’a Senatodan Cevap…

28 Ağustos 2013 Çarşamba, 10:47
Tuncay’a Senatodan Cevap…

Mustafa Kemal üniversitesi Senatosu Türk Eğitim-Sen Hatay 1nolu şube Başkanı Recep Tuncay’ın üniversiteyle ilgili iddialarına cevap verdi.
 
 
Mustafa Kemal üniversitesi Basın Bürosu’ndan Yerel gazetelerde çıkan, Recep Tuncay’ın 
“MKü’de hoşgörü değil baskı, bilim değil korku üretiliyor” yönündeki açıklamalarına üniversite Senatosunun 21 Ağustos 2013 tarihli toplantısında gündeme alındığı belirtilerek, Hatay kamuoyu ile gerçeklerin paylaşılması kararı alındığı vurgulandı.
 
 
üniversite senatosu cevabı açıklamasında, Recep Tuncay’a,
‘üyelerinizin sorunlarını basın üzerinden çözmeye çalışmak yerine neden
birincil olarak üniversite yönetimi ile paylaşmadınız?’ sorusunu yöneltti.
 
 
Türk Eğitim Sen Hatay şube Başkanlığının üniversite hakkında
dile getirdiği içeriğinde çok sayıda ve ağır suçlamalar yer alan iddialara
karşılık şu sorular yöneltildi:
 
 
‘Sendikanızca üniversitemiz 2010 yılından bu yana hangi
yönlerden incelenmiştir, gelişmeler yerine reklamların bol olduğu hangi
sendikacılık faaliyetleriyle tespit edilmiştir, kol gezdiği iddia edilen ve
kaygıya sevk eden hukuksuzluklar ve haksızlıklar nelerdir?
 
 
Mustafa Kemal üniversitesinde “Hoşgörü değil Baskının, Bilim
değil Korkunun üretildiğini” siz ya da sendikanız nasıl tespit ettiniz? Dün
mazlum durumunda olup bugün zalim rolünü oynayanlar kimlerdir?
 
 
üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder’ in
seçildiği günden bu güne sabırla takip edilen, büyük endişe ve üzüntü ile
müşahede ettiğiniz hukuksuz ve kanun tanımaz tavırları ile MKü’ de yapıldığını
iddia ettiğiniz konular ve uygulamalar nelerdir? Göreve davet ettiğiniz
yetkililer kimlerdir ve ne beklemektesiniz?
 
 
üniversitenin her geçen gün gelişeceğine, kan kaybettiğini,
son üç yılda üniversiteden kaçarcasına ayrılan personellerin sayısının
azımsanmayacak olduğunu hangi bilgi ve veriye dayalı olarak iddia etmektesiniz,
elinizdeki kayıtlar nelerdir?
 
 
üniversitenin Akademik ve ıdari personellerinden son üç yıl
içerisinde soruşturma geçiren, cezalandırılan, açıkta olan, mahkemeye verilen,
görev yerleri değiştirilen, görev süreleri uzatılmayan, üniversiteden atılan
kaç kişi olduğunu düşünmektesiniz, ilgililer hakkında tuttuğunuz bilgi ve
belgeler ile sendikanızın iddialarının dayanaklarını bildiriniz?
 
 
üniversite personellerinden hangileri baskı, şiddet ve korku
ile sindirilmeye çalışılmaktadır? Tespitlerinizi ve dayanaklarını bildiriniz?
 
üniversitemizde endişe ve hayretle izlenecek düzeyde yaşanan
konular nelerdir, tarafınıza gelerek şikâyetler ve yakarışlarda bulunan
üniversitemiz personelleri kimlerdir?
 
 
ıddialarınıza göre gazete açıklamalarına yol açacak kadar
vahim haksızlıklar ve hukuksuzluklar yaşanan üniversitede, sorunların dile
getirilmesi ve çözüme ulaşılması yönünde herhangi bir yazılı ya da sözlü
girişiminiz oldu mu? Olduysa MKü yönetiminin konuya yaklaşımı ne olmuştur.
Olmadıysa üyelerinizin sorunlarını basın üzerinden çözmeye çalışmak yerine
neden birincil olarak üniversite yönetimi ile paylaşmadınız?’
 
 
Mustafa Kemal üniversitesi Senatosu açıklamasında, Türk Eğitim-Sen
Hatay şube Başkanının üniversiteyle ilgili açıklamalarının ölçüsüz olduğu gibi
hukuki verilere göre değil kişisel ilişkilere, tek taraflı bilgilendirmeye ve
iftiraya dayandığına vurgu yapılarak, üniversite çalışmaları hakkında şu
bilgiler aktarıldı:
 
 
 
‘üniversitemiz Rektörlüğünce yürütülen faaliyetler başta
Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık,
Bakanlıklar, Yükseköğretim Kurulu tarafından idari yönden, Maliye Bakanlığı ve
Sayıştay Başkanlığı tarafından Mali yönden, Bağımsız Türk Mahkemeleri tarafından
da Hukuki yönden düzenli olarak denetlenmektedir. Bu kapsamda üniversitemiz
Rektörlüğü hakkında şimdiye kadar adı geçen kurumlarca yürütülmüş ve
sonuçlanmış herhangi bir idari ya da cezai işlem bulunmamaktadır.
 
 
öte yandan, üniversitemiz senatosunun da içinde bulunduğu
tüm yönetim kademeleri Hukukun üstünlüğüne son derece yüksek bir bağlılığa
sahiptir. Bu bağlılığın bir göstergesi olarak üniversitemiz Rektörlüğü ve
Senatosunun yoğun çalışmalarıyla son üç yıl içerisinde çeşitli alanlarda 10
tane Yönetmelik ile 30 tane Yönerge hazırlanarak yayımlanmış ve yürürlüğe
konulmuştur. Yürütülen tüm işlemlerin hukuk temelinde gerçekleşmesi için
yapılan bu çabalarla üniversitemiz 3 yıl öncesinde olduğundan çok daha ileri
bir noktaya taşınmıştır.
 
 
Tüm yapısal ve kurumsal çalışmalar başta Etik ve Hukukun
üstünlüğü ilkesi olmak üzere, kamu idareleri için vazgeçilmez olan
Katılımcılık, şeffaflık, Hesap Verebilme, Cevap Verebilme, Etkililik,
Ekonomiklik ve Yerindelik prensiplerine azami derecede riayet edilerek sürdürülmektedir.
Bu kapsamda 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin olarak ıdari Faaliyet
Raporları, Mali Performans Raporları, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler
Raporları ile Stratejik Planlar kamuoyu ile şeffaflık ilkesi gereğince
paylaşılmış ve bağlı olduğumuz üst kuruluşlarca da onaylanmıştır.
 
 
ölçüsüz iddialarını kurum çalışanlarının soyut ve tek
taraflı bilgilendirmelerine dayandıran Recep Tuncay, halen 32.000 öğrencisi ile
2000 akademik ve idari çalışanı bulunan bir kurumda tümüyle yasalar ve
yönetmelikler kapsamında yürütülen idari ve cezai inceleme ve soruşturmaları,
nedenlerine ve dayanaklarına bakmaksızın, Rektörlüğümüze karşı bir suçlama
olarak yöneltmektedir.
 
üniversitemiz Rektörlüğü ile Disiplin Kurulları yasal
dayanaklara göre kurulmuş ve görev yapmakta olup, kamu hizmetinin gereği olarak
yasalarca suç sayılan konularda çalışanlara uygulanan idari ve cezai
yaptırımlardan dolayı suçlanamaz. Kaldı ki; bu konularda verilen kararların
tamamı başta YöK Yüksek Disiplin Kurulu olmak üzere konusuna göre çeşitli adli
ve idari yargı kurumlarınca da denetlenmiştir. Buna rağmen, Recep Tuncay’ın
rahatsızlık duyduğunu ifade ettiği soruşturmaların sayılarını ve konularını
ilgililerin yasal ve toplumsal haklarına duyduğumuz saygı kapsamında isimlerini
belirtmeden Hatay kamuoyu ile paylaşmayı ve bilgilendirmede bulunmayı bir
fırsat olarak değerlendirmekteyiz.
 
 
üniversitemiz Rektörlüğünce son üç yılda hakkında soruşturma
açılanların sayısı 40 tane akademik ve 28 tane idari personel olmak üzere
toplam 68’dir. Bu sayı toplam personel sayısının binde 33’üne karşılık
gelmektedir. Yıllık ortalaması ise binde 11’dir. Bu durum ayda ortalama bin
kişiden 1 kişiye soruşturma açıldığını göstermektedir. Bu sonuçlar Recep Tuncay
tarafından Hatay kamuoyunda Rektörlüğümüze karşı olumsuz bir kanaat oluşturmak
üzere iftiraya varan suçlamalarının ne kadar temelsiz ve haksız olduğunu açıkça
göstermektedir.
 
 
Bu Soruşturmalar sonucunda 14 personele “Uyarı”, 17
personele “Kınama”, 18 personele “Aylıktan Kesme”, 6 personele “Kademe ılerlemesi”,
1 personele “Görevinden çekilmiş Sayılma” cezaları verilmiştir. 12 personele
zamanaşımı ve suçlarının sabit görülmemesi nedeniyle ceza verilmemiştir.
Soruşturma sonucunda verilen cezalar üst idari ve hukuki mercilere yapılan
itirazlar kapsamında incelenmiş, ancak reddedilerek onaylanmıştır’.
 
 
 
Mustafa Kemal üniversitesi Senatosu, Türk Eğitim-Sen Hatay 1
Nolu şube Başkanı Recep Tuncay’ı Rektörlüğüne karşı Hatay kamuoyunda olumsuz
bir kanaat oluşturma suçlamasında bulunarak, yapılan disiplin soruşturmalar
hakkında şu bilgileri aktardı:
 
 
‘Geçirdikleri soruşturmalar ve yargılamalar nedeniyle
görevlerinden uzaklaştırılan personel sayısı 11, tutuksuz yargılananlar ise 3
kişidir. Bunlardan 3 tanesi akademik ve 11 tanesi ise idari personeldir. Bu
sayı toplam personel sayısının binde 7’sine karşılık gelmektedir. Yıllık
ortalaması ise binde 2’dir. Bu durum yılda ortalama bin kişiden sadece 2 kişiye
soruşturma açıldığını göstermektedir. Bu sonuçlar da Recep Tuncay tarafından
Hatay kamuoyunda Rektörlüğümüze karşı olumsuz bir kanaat oluşturmak üzere ileri
sürülen iddiaların açıkça iftira olduğunu göstermektedir.
 
 
Son üç yıl içinde görevinden uzaklaştırılan 12 personelden 5
tanesi 2011 yılında yapılan Mühendislik Fakültesi Ek Bina ihalesinde “Görevi
Kötüye Kullanmak” suçlamasıyla Hatay ıl ıdare Kurulunca verilen Lüzumu Muhakeme
kararına istinaden Hatay 3. Sulh Ceza mahkemesinde halen yargılanmaktadırlar.
Bunlardan 2 tanesi 2008 yılındaki Kampüs Altyapı ihalesinde bir gazeteci
tarafından yapılan şikâyet kapsamında Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince
yargılanarak, “ıhaleye Fesat karıştırmak” suçundan 5 yıl hapis cezasıyla ayrıca
hüküm giymişlerdir.
 
 
Yine görevinden uzaklaştırılan 1 personelimiz 2011 yılında
yapılan Yemek ihalesine ait gizli belgeleri silahlı suç örgütüne vermek
nedeniyle “ıhaleye Fesat Karıştırmak” suçundan Adana özel Yetkili 7. Ağır Ceza
mahkemesinde halen yargılanmaktadır.
 
 
Görevinden uzaklaştırılan diğer 3 personelimiz hakkında
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığınca “Amir ve maiyetinde bulunanlara Hakaret,
Tehdit, Baskı, Evrakta Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma” iddialarına ilişkin
olarak disiplin ve ceza soruşturması açılmıştır. Soruşturma sırasında
ilgililerin soruşturma delilleri arasında yer alan sınav kâğıtları ile resmi
yazışma ve sair evrakı yasadışı bir şekilde kurumdan dışarı kaçırdıkları
güvenlik görevlileri ve kamera görüntüleri ile tespit edilmiş, Hatay Cumhuriyet
Başsavcılığınca ev ve iş yerlerinde arama yapılarak delillere el konulmuştur.
ılgililer hakkındaki soruşturma halen sürmektedir.
 
 
Bunlardan 1 tanesi 2008 yılında Erzurum Atatürk üniversitesi
bilişim sistemine illegal erişimde bulunarak “üniversitenin ılahiyat, Tıp,
ıktisat, Eğitim ve Mühendislik fakültelerinin web sitesine illegal duyuru
eklemek” suçundan Erzurum Asliye Ceza mahkemesinde yargılanarak 7 ay 15 gün
hapisle cezalandırılmış, cezası paraya çevrilmiştir. Yine bunlardan 1 tanesinin
Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak 2011 yılında ihale ile verilmesi gereken
Kantin işletmesini 2. derece yakınına gizlice “ihalesiz ve bedelsiz olarak
işlettirdiği, kamuya ait kaynakları yakınlarına haksız kullandırdığı” üniversitemiz
Rektörlüğünce tespit edilmiş ve hakkında işlem yürütülmüştür. Aynı gruptan 2
tanesinin üniversitemize ait bilişim sistemleri satın alma işlemlerinde “Edimin
ıfasına Fesat Karıştırma ve ıhaleye Fesat Karıştırma” suçlarını işledikleri
yürütülen disiplin ve ceza soruşturmalarında sabit görülmüş ve haklarında Hatay
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. ılgililer hakkında
halen başka soruşturmalar da devam etmektedir.
 
 
Diğer 3 personelimiz ise Kalorifer Yakıtı alımı işlemlerinde
“Edimin ifasına fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik” suçlarından 2012
yılında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının üniversitemiz ile iki farklı kamu
kurumunda yaptığı operasyonlarda tutuklandıktan sonra Hatay ıl ıdare Kurulunca
verilen Lüzumu Muhakeme kararına istinaden Hatay 4. Asliye Ceza mahkemesinde
halen tutuksuz yargılanmakta ve görevlerine devam etmektedirler.
 
 
Açığa alınan 12 personelin yargılandıkları suçlar nedeniyle
görevlerinden uzaklaştırılmaları yasal bir zorunluluktur. Gerek idari gerekse
cezai inceleme ve soruşturma işlemleri çeşitli nedenlerle hak kaybına
uğradığını düşünen diğer çalışanlarımızın şikâyet başvuruları, 5018 sayılı
yasaya göre denetim ile görevli ıç Denetim, ön Mali Kontrol ve Hukuk
Müşavirliğinin kamu yararı doğrultusunda yaptıkları tespitler ve teklifleri ile
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığından gönderilen görevsizlik kararları ile
başlatılmakta ve sürdürülmektedir. Rektörlüğümüzün ıta Amiri ve Disiplin Amiri
sıfatıyla kamu yararı doğrultusunda yürüttüğü ve yürütmek zorunda olduğu yasal
işlemlere uymaması hiçbir kişi ya da kurum tarafından talep edilemeyeceği gibi,
çalışanlara karşı uygulanan yasadışı işlemler gibi takdim edilmesi de kabul
edilemez’.
 
 
 
Mustafa Kemal üniversitesi Senatosu, yargılanan personelin
yüzleşmek yerine korunma mekanizmalarına yöneldiklerini dile getirdiği
açıklamasının son bölümünde ise şu ifadelere yer verdi;
 
 
‘Türk Eğitimsen Başkanı Recep Tuncay’ın yersiz, tutarsız,
haksız ve iftira dolu açıklamalarının nedenini anlamaya çalışmak çok önemlidir.
Yargılamaları devam eden pek çok personel genellikle işledikleri suçlarla
yüzleşmek yerine, verilecek cezalardan kurtulabilmek için kendilerine siyasi,
sendikal, etnik ya da dini korunma mekanizmaları aramaya yönelmekte, bu sırada
da kurum yöneticilerine karşı iftiralarla dolu suçlamalar yöneltmektedir.
 
 
Recep Tuncay’ın sözde mazlum addettiği kişilerin işlediği
suçlar incelendiğinde, kimi ne uğruna savunduğunu bilmesi ve sendika yöneticisi
olarak üniversitemiz Rektörlüğüne karşı açıklama yaparken daha dikkatli ve
özenli olması gerekirdi. Yapılan açıklama özelinde değerli Hatay Kamuoyunun
toplumsal ve vicdani kanaatini oluşturabilmesi için bu bilgilendirmeyi yapmayı
üniversitemizin kurumsal saygınlığının ve Akademisyen kimliğimizin bizlere
yüklediği bir görev olarak kabul etmekteyiz.
 
 
Göreve başladığı günden beri üniversitemizin saygınlığının
artırılması, kurumsallaştırılarak hizmetlerinin etkinleştirilmesi, geliştirilen
projeler ve yapılan işbirlikleri ile başta toplumsal sorunlar ve istihdam
sorunları olmak üzere pek çok konuda Hatay Bürokrasisi ile dayanışma içinde
çözümler üretilmesi ve en önemlisi bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesi
konularında önemli katkılar sağlayan ve başarılı çalışmalara imza atan
Rektörümüz Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder ve onun şahsında üniversitemize karşı
gerçekleştirilen bu çirkin saldırıyı ve arkasındakileri kınadığımızı, Recep
Tuncay’ın sendikal çalışmalarının kurum içinde,kişilere ya da kamu düzenine
karşı işlenen suçları örtmek için kullanılmasına ve üniversitemizin akademik
başarısının önüne geçmesine müsaade etmeyeceğiz.’

 

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz