Son Dakika
20 Temmuz 2018 Cuma

Tek Çatı Altında ….

04 Ocak 2012 Çarşamba, 09:15
Tek Çatı Altında ….

Camkurt, “1 Ocak 2012 tarihinden itibaren, Yeşil kart sahibi 301798 kişi, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan 49409 kişi ve 2022 sayılı yasadan yararlanan 38133 kişi genel sağlık sigortası kapsamına alınarak tek çatı altında toplanacaklar”
 
Hatay Sosyal Güvenlik Kurumu ıl Müdürü Mehmet Zülfi Camkurt, yeşil kartlılar, herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar ve 2022 sayılı yasadan yararlananların sosyal güvenlik kurumu çatısına alınması ile ilgili Antakya Gazeteciler Cemiyeti’nde (AGC) bir basın toplantısı düzenledi.
 
Camkurt düzenlediği basın toplasında Tüm gazetecileri 10 ocak Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, toplantıdaki amaçlarının kamuoyunun gelişmelerle ilgili bilgilendirilmesi olduğunu söyledi.Sistem Nasıl ışleyecek?1 Ocak 2012 tarihine kadar yeşil karttan yararlanma hakkı devam eden ve yeşil kart sahibi olup vize tarihi 1 Ocak 2012 tarihinden önce dolduranların sağlık yardımlarından faydalanmak için Kaymakamlık ve Valiliklere başvurmaları gerektiğini ifade eden Camkurt, “Yeşil kartlı olup, vize süresi 01 Ocak 2012 tarihinden sonra dolanlar ise, sürenin dolmasından itibaren bir ay içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek gelir tespiti yaptırmaları gerekmektedir. Yeşil kartlıların Sağlık Bakanlığındaki bütçesi 1 Ocak 2012 de Sosyal Güvenlik Kurumuna devredileceğinden, yeşil kartlıların 1 yıllık vize süreleri doluncaya kadar aynı şekilde sağlık imkanlarından yararlanmaya devam edeceklerdir.” Dedi.
 
Camkurt, 2012 tarihinden sonra yeşil kartı veya herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların de tescilinin SGK tarafından resen tescil edileceğini belirterek, bu kişilerin, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren bir ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları gerektiğini kaydetti.
 
 
Camkurt, herhangi bir sosyal güvencesi olmayıp da belirtilen bir aylık sürede gelir tespiti yaptırmayanların, yada gelir tespiti yaptırmak istemediğini kuruma bildirenlerin ise asgari ücretin iki katı üzerinden prim tahakkuk ettirileceğini ifade etti.
 
 
 
 
 Camkurt, 5510 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi gereği, 506 sayılı kanunun geçici 20.maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşekkül ettikleri birlikleri personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri, bu sandıklardan aylık ve gelir bağlanmış olanlar ile bunların bakmakla yükümlülerin sağlık hizmetlerinin, 08.05.2013 tarihine kadar ilgili kuruluşlar tarafından karşılanmaya devam edeceğini söyledi. Geliri Olmayanların Primleri Devlet’ten
 
 
 
 
Camkurt şöyle devam etti: “Yapılan gelir tespiti sonucunda aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının aylık tutarının asgari ücretin üçte birinden az olması halinde bu kişilerin primleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus kişi başına düşen gelirin hesaplanmasında hanede yaşayan baba, anne, evli olmayan çocuklar, büyükanne ve büyükbabadan oluşmaktadır.
 
 
Gelir tespiti yaptırmak isteyen vatandaşlar,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gideceklerdir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, gelir testini yapacaktır. Gelir testi, Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBıS) kapsamında ve puanlama formülüyle yapılacaktır. 13 kurumdan 28 sorgulama yapılarak bir kişinin yeşil kart alma hakkını elde edip etmediği anlaşılacaktır.
 
 
Nüfustan, TüıK’ten, SGK’dan online ile bilgiler alınacak, tapu kayıtlarına bakılacaktır. Bu sorgulamalar 3’er aylık dönemler halinde otomatik olarak, kişilerin müracaatına gerek kalmaksızın yapılacaktır. Bu sorgulama sonucunda gelir düzeyi asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilen kişiler, primleri devlet tarafından ödenerek, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceklerdir.”

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz