Tabip Odası’ndan Açıklama…

17 Ocak 2014 Cuma, 09:55
Tabip Odası’ndan Açıklama…

Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Sadık Nazik: “ Acil nöbeti ve uzmanlık eğitimi zorlamalarına, hak kayıplarına boyun eğmeyeceğiz”dedi.

Hatay Tabip Odası, Hatay Aile Hekimleri Derneği, Hatay SES şubesi adına ortak basın açıklaması yapan Dr. Nazik: “ Hekimlerin acil durumlarda mesleklerini yapmasını engelleyen, güvencesiz ve taşeron çalışma biçimini meşrulaştıran, Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan aile hekimlerini ve diğer sağlık çalışanlarını kamu hastanelerinde acil nöbeti tutmaya zorlayan Sağlık Torba Yasası, TTB ile sağlık iş kolundaki sendikalar ve birinci basamak hekimlerinin örgütlü olduğu derneklerin haklı muhalefetlerine rağmen TBMM’de kabul edildi.

TTB Merkez Konseyi Yasa’nın onaylanmaması talebiyle Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirmiş; görüşmede Torba Yasa’da aile hekimlerinin acillerde nöbet tutmasının yaratacağı sorunlar ve Torba Yasa’da yer alan diğer maddelerle ilgili karşı olma gerekçelerimiz anlatılmıştır. Cumhurbaşkanı’ndan Torba Yasa’yı onaylamaması, TBMM’ye geri göndermesi talep edilmiştir. Aksi durumda; Yasa’nın yürürlüğe girmesi ve ASM çalışanlarına acil nöbeti uygulamalarının yaşama geçirilmesi halinde başından beri kararlılıkla yürüttüğümüz mücadelemizi farklı etkinliklerle ve daha etkili bir şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.

Dr. Nazik: “Sağlık Bakanlığı’nın Tıpta Uzmanlık Kurulu aracılığıyla yıllardır birinci basamak hizmet birimlerinde bilgi, beceri, deneyim kazanmış; bu birimlerde başarılı hizmetler yürütmüş ve halen yürütmekte olan pratisyen hekimlere uzmanlık sınavına girme şartı getirmesi, eğitimin belirsiz içeriği, 6 yıl gibi uzun bir süreye yayılacak olması,6 aylık rotasyonlarla kendi nüfusundan kopması ihtimali gibi yaşanabilecek birçok olası sorun meslektaşlarımızda ciddi endişelere neden olmuştur. Ayrıca uzmanlık eğitimi alabilmek için sınavlara giren, zorlu bir asistanlık eğitimi sonrası mecburi hizmet yapan aile hekimi uzmanı arkadaşlarımızın emeklerinin göz önünde bulundurulmayacağı kaygısını taşıyoruz.

Aynı ASM ’ de aynı koşullarda aynı işi yapan hekimlerin arasında eşitsizlikler sürerken, ASM’ de çalışan pratisyen hekimlere uzmanlık eğitimi dayatılmaktadır. Bu nedenle aile hekimleri söz konusu bu eğitimi alamazsa ileriki aşamada mesleklerini yapamaması, işsiz kalmaları söz konusu olabilecektir. Aile hekimlerinin bunu kabul etmeyeceklerini kamuoyuyla paylaşırız” açıklamasında bulundu.

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz