Son Dakika
20 Eylül 2018 Perşembe

Sosyal Destek Programı Başlıyor…

01 Temmuz 2011 Cuma, 10:07
Sosyal Destek Programı Başlıyor…

Toplumsal hayata etkin şekilde katılmakta zorluklarla karşılaşan yoksullar, işsizler, göç etmiş kişiler, kadınlar, gençler ve çocuklar için yeni fırsatlar oluşturarak bu kesimlerin kendilerine olan güvenini artırmak ve toplumsal yaşamın daha sağlıklı bir şekilde işlemesine katkıda bulunmak amacıyla uygulanan Sosyal Destek Programı (SODES) teklif çağrısı başladı.
 
 
 
çağrı kapsamında 7.500.000TL’lik bir kaynak TR63 Doğu Akdeniz Bölgesinde istihdamın artırılması, sosyal içermenin güçlendirilmesi ve kültür, sanat ve spor alanlarında faaliyetlerin desteklenmesi için kullandırılacak.
 
 
 
2008 yılından bugüne Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Valilikler tarafından uygulanan SODES, TR63 Doğu Akdeniz Bölgesini de kapsayacak şekilde genişletildi. Buna göre, DPT ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOğAKA) arasında geliştirilen bir işbirliği modeli sayesinde, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri de SODES’ten faydalanabilecek.
 
 
 
ılk olarak bölgemizde uygulanacak bu model ile, ülke genelinde 26 kalkınma ajansı arasından pilot olarak seçilen DOğAKA Sözleşme Makamı olarak SODES hibe başvurularının kabulü, değerlendirmesi ve başarılı bulunacak projelerin uygulamalarının takibinden sorumlu olacak.
 
 
 
27 Haziran 2011 tarihinde çıkılan SODES Programı kapsamında; bölgedeki ihtiyaçlara uygun nitelikli işgücünün ve mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi, dezavantajlı kesimlerin istihdama erişiminin kolaylaştırılması, yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, engelli, kadın ve çocuklar gibi kesimlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ile özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlere yönlendirilerek yeteneklerinin açığa çıkartılmasını amaçlayan proje teklifleri sunulabilecek.
 
 
 
 
Program sayesinde; kamu kurum ve kuruluşları, il ve ilçe özel idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri, köylere hizmet götürme birlikleri, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, azami bir yıl uygulama süresine sahip proje faaliyetleri için 400.000TL’ye kadar kaynak sağlayabilecek. Proje başvurularında eşfinansman katkısı da zorunlu değil. Ancak eş finansman sunulması halinde bu projeler öncelikli olarak desteklenecek.
 
 
 
SODES’e yapılacak proje başvurularının teslimi için son tarih 12 Ağustos 2011 (saat 17.00) olarak belirlendi. Bu tarihe kadar sunulacak projelerin nitelikli ve amaca uygun bir şekilde hazırlanabilmesi için, 20 Haziran’da il ve ilçe merkezlerinde başlayan proje hazırlama eğitimleri binden fazla katılımcıya ulaşarak devam ediyor.
 
 
 
Temmuz ayı başında bölge genelinde programla ilgili bilgilendirme toplantıları da gerçekleştirilecek. Başvuru dönemi boyunca, DOğAKA Program Yönetim Birimi ve Yatırım Destek Ofisleri paydaşların programla ilgili sorularını hızlı bir şekilde cevaplandıracak

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz