Son Dakika
18 Ocak 2018 Perşembe

Sağlam Köprüler Kurmalıyız…

28 Eylül 2013 Cumartesi, 09:07
Sağlam Köprüler Kurmalıyız…

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, “Topluma güven veren bir adalet için adına karar verilen milletle sağlam iletişim köprüleri kurulmalıdır. Avrupa ınsan Hakları Mahkemesinin bazı kararlarında da vurgulandığı gibi özde adalet kadar gözde adalet de gerekir” dedi.

Ergin, yaptığı konuşmada, demokratik sistemlere hayat veren ve meşruiyet bahşeden en önemli kaynağın düşünce ve ifade özgürlüğü olduğunu vurgulayarak, bu konuda medyanın kilit bir fonksiyonu bulunduğunu söyledi.

Bilgi edinme kanallarının yeteri kadar oluşturulamadığı, bireylerin bilgiye erişimlerinin garanti altına alınamadığı toplumlarda, düşünce ve ifade özgürlüğünün, parlak ama içi boş bir şablon olarak kalmaya mahkum gibi göründüğünü ifade eden Ergin, kanaatlerin oluşumu ve özgür tartışma ortamları için öncelikle sağlıklı ve düzenli bilgi edinme araçlarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Medyanın, bilgilendirme görevini gereği gibi yerine getirebildiği ölçüde çoğulcu tartışma ortamlarının sağlanmasına hizmet ettiğini anlatan Ergin, bu yolla siyaset ve bürokrasi üzerinde bağımsız ve sivil bir denetimin oluşmasına ön ayak olmak, toplumsal taleplerin kamusal alana
açılmasını sağlamak gibi demokratik sistemin işleyişinde önemli görevleri yerine getirdiğini belirtti.

Gizlilik kültürünün egemen olduğu yönetim anlayışının dünyada hükmünü yitirdiğini ve yerini şeffaf, katılıma açık yeni bir yönetim modeline bıraktığına dikkati çeken Bakan Ergin, bu model içinde medya kanallarının bilgiye erişme özgürlüğünün, modern demokrasilerde saydamlığın ve katılımcılığın, önemli ve zorunlu bir boyutunu oluşturduğunu aktardı.

ASIL KABAHAT GEREKLı KANALLARI AçMAMAKTA

Medyanın zaman zaman doğrudan toplumsal algının biçimlendirilmesinde bir araca dönüştürülebildiğini de dile getiren Ergin, bu tür olumsuz sonuçların ortaya çıkmasında asıl kabahatin, toplumun zamanında, doğru ve sağlıklı bilgi edinmesi için gerekli kanalları açmamakta yattığını bildirdi.

“ülkemizde yargı alanında son yıllarda gerçekleştirilen reformlar, sağlanan yasal ve yapısal dönüşüm, adalet hizmetlerindeki kalite ve standartları, varolanın çok üstüne çıkarmıştır” diyen Ergin, modern adalet hizmet binaları, bilgi teknolojilerinin adalet hizmetlerindeki yüksek düzeyli kullanımı, mevzuat reformu, hakim ve Cumhuriyet savcısı ile yardımcı personel sayısında yaşanan hızlı artışın gelişme kaydedilen başlıklardan bazıları olduğunu söyledi.
ELEşTıRıLERE AçIK OLMAK öNEMSEDığıMıZ BıR AşAMADIR

Yargısal tasarrufların doğru anlaşılmasının, bunun üstüne bina edilecek tartışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için önem taşıdığını belirten Ergin, “Topluma güven veren bir adalet için, adına karar verilen milletle sağlam iletişim köprüleri kurulmalıdır. Avrupa ınsan Hakları Mahkemesinin bazı kararlarında da vurgulandığı gibi ‘özde adalet kadar gözde adalet’ de gerekir. Adaletin varlığı yanında görünür ve algılanır olması hayati değerdedir. Bu sebeple yargısal tasarruflar hakkında toplumun bilgilendirilmesi ve elbette bu yolla kamu denetimine
ve eleştirisine açık olmak, önemsediğimiz bir aşamadır” diye konuştu.

özel hayatın gizliliği ile kamunun bilgi alma hakkı arasındaki hassas dengenin korunması gerektiğini de vurgulayan Ergin, soruşturmalarda gizliliğin sağlanmasının üzerinde hassasiyetle durulması gereken konulardan olduğunu söyledi.
Projeyle başta Cumhuriyet başsavcılıkları ile mahkemeler olmak üzere, adalet kurumlarının medya organları ile olan ilişkilerinin, sistematik çerçevede yürütülmesinin planlandığını anlatan Ergin, “Bu kapsamda yargısal faaliyetler konusunda medya mensuplarının, medya ile ilişkiler konusunda yargı mensuplarının bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Proje’nin bir önemli çıktısı da basın sözcülüğü uygulamasının yargı teşkilatında kurularak, iletişim kanallarının daha da geliştirilmesi olacaktır” dedi.

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz