Son Dakika
18 Eylül 2018 Salı

Performans Sistemi Barışı Bozuyor….

01 Aralık 2011 Perşembe, 08:44
Performans Sistemi  Barışı Bozuyor….

Gönç; “Performans sistemi kapsamında 2003 yılından 2011 yılına kadar ortaya konulan her yenilik, çalışanlar arasındaki iş barışını ve motivasyonunu daha da bozmuştur.”Hatay Sağlık-Sen üyeleri performans sisteminin yarattığı gelir adaletsizliğini protesto etmek amacıyla Antakya Devlet Hastanesi idari binası’nın girişinde bir basın açıklaması düzenlediler. Performans sistemiyle sağlık hizmetlerinin sunumunda % 250’lik bir sayısal artış sağlandığını, istihdam konusunda ise yükselen taleple uygun bir artış yaşanmadığını dile getiren Sağlık-SEN Hatay şubesi Başkanı Feleytun Gönç, bu durumun nitelikli sağlık hizmeti sunumu sürecini zora soktuğunu söyledi.
 
 
 
 
 
Para Odaklı Olmayan Yeni Bir Sistem Düşünülmesi Gerekmektedir
 
 
 
 
Performansa dayalı ek ödeme dağılımında yaşanan adaletsizlikleri gidermek amaçlı her girişimin Maliye Bakanlığı engeline takıldığını vurgulayan Gönç, “Ne hikmettir ki kendini hükümetin üstünde gören Maliye Bakanı Mehmet şimşek 4/C statüsünde çalışanların aile yardımına bile set çekmiştir. Sağlık Bakanlığı ise çalışanlarının haklarını savunma konusunda yetersiz kalmıştır.
 
 
 
 
 Bizler sağlıkta dönüşümün mimarları değil ancak köleleriyiz. Performans sistemi miadını doldurmuştur. Para odaklı motivasyonla sınırlı olmayan yeni bir sistem düşünülmesi gerekmektedir.” Dedi.
 
 
 
 
 
Sistemin ışleyişine ılişkin Etkin Denetim Mekanizması Kurulmalıdır
 
 
 
Gönç, Sağlık-Sen olarak “performans sistemi ile ilgili gelecekte neler yapılabileceği konusundaki beklentilerini şöyle sıraladı: “Oluşturulabilecek yeni sistemde bireysel performanstan ziyade ekip ve kurum performansının esas alınması değerlendirilmelidir.
 
 
 
 
 
 Sistemin işleyişine ilişkin etkin denetim mekanizması kurulmalıdır. Türkiye genelinde veya illerde bir havuz oluşturularak döner sermaye primleri merkezden dağıtılmalı ve değişik hastanelerde hekimlerin elde ettiği aynı puanlara karşılık aynı tutarda ödeme yapılmalıdır.
 
 
 
 
 
Eğitim ve araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinde bilimsel çalışmalara daha fazla puan verilip bilimsel çalışmalara destek artın imalıdır. Ek ödemelerin tamamı üzerinden emeklilik kesintisi yapılmalıdır. Döner sermaye ve maaşların vergi matrahları ayrı hesaplanmalıdır. Sağlık harcamaları karşılığında Sağlık Bakanlığı’na ayrılan bütçe verilen tüm hizmetleri karşılayacak şekilde artırılmalıdır. ızinli ve raporlu olunan dönemlerde ek ödemelerden kesinti yapılmamalıdır.
 
 
 
 
 
Performans sistemi cezalandırma değil, ödüllendirme esasına dayanmalıdır. Yönetici birim performansı, yönetici mali birim performansı, kalite performansı ve birim performansı nedeniyle çalışanların ek ödemelerinden kesinti yapılmamalı, bu tür uygulamalar personele pozitif performans olarak yansıtılmalıdır. çalışanların mesleki bağlılık ve motivasyonlarını güçlendirecek paranın kullanılmalıdır. Yapılacak düzenlemeler çalışanları temsil eden sendika ve meslek odaları gibi sivil toplum kuruluşlarının da katılımı sağlanmalıdır.
 
 
 
 
 Diğer kamu kurumlarında olduğu gibi aylık mahsuplaşmaya tabi olan denge tazminatı gelir vergisinden muaf tutulmalıdır. Maaş ödemeleri döner sermayeden yapılan kadrolu ve sözleşmeli tüm personel, genel bütçe kadrosuna geçirilerek maaş ödemeleri genel bütçeden yapılmalıdır. Hazine payı, tüm döner sermayeli sağlık kurumları için % 1 ‘e düşürülmelidir.
 
 
Masa Başında Hazırlanan Genelge Ve Yönetmeliklerle çalışanlar Baskı Altına AlınıyorSağlık Bakanlığı’nın “Sağlıkta Dönüşümün” tüm ayaklarında, sahanın taleplerini dikkate almakta zorlandığını ve masa başında hazırlanan genelge ve yönetmeliklerle çalışanların baskı altına alındığını ifade eden Gönç açıklamasının sonunda; “Döner Sermaye Yönetmeliğinde 2011 Temmuz ayında yapılan değişiklikle, Bakanlık hekimlere yönelik döner sermaye iyileştirmesinin maliyetini hekim dışı personelin cebinden karşılayacak bir düzenlemeye imza atmıştır.
 
 
 Sağlık Bakanının sorunun çözümü noktasında talimatı olmasına rağmen, Bakanlık hala yaptıkları hatayı ortadan kaldıracak düzenleme yapmamıştır. Sağlık-Sen sağlık çalışanlarının haklarını geriye götüren düzenlemelere hiçbir zaman müsaade etmeyecektir.” ıfadelerini kullandı.Grup üyelerinin ek ödeme bordolarını yakmasının ardından basın açıklaması sona erdi. Haber Merkezi

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz