Hatay, Antakya, Defne, Samandağ, Arsuz Radyosu Dinle

Öğretmenlik Kanunu İtirazlara Rağmen Yasalaştı…

Eğitim-İş Hatay Şube Başkanı Mustafa Günal, taslak olarak ortaya çıktığı günden itibaren karşı çıktıkları, komisyon aşamalarında ve görüşmeleri sırasında çeşitli eylem ve etkinlikler düzenledikleri “Öğretmenlik Meslek Kanunu”nun, 3 Şubat 2022 tarihinde tüm itirazlara rağmen yasalaşarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Günal, basın açıklamasında şunları söyledi: “AKP iktidarı tarafından temel yasa yapma teorisine aykırı şekilde düzenlenen Öğretmenlik Meslek Kanunu nasıl öğretmenin ihtiyaç ve talepleri dinlenmeksizin yasalaştıysa söz konusu yönetmelik de Bakan Özer, ‘eğitim paydaşlarından alınan görüşler’ doğrultusunda hazırlandığını söylese de Anayasa’ya ve yasalara aykırı hükümler taşımaktadır.

 Öğretmenlik mesleğinin öğretmenlikten öteye unvana ihtiyacı yoktur. Eğitim-İş olarak öğretmenin, memuriyet güvencesini tırpanlamayı, biat kültürünü yerleştirerek eğitimci olmanın gereğini taşıyan özgüvenli öğretmenleri sürecin dışına atmayı, çalışma barışını yok etmeyi amaçlamış bu Yönetmeliğin iptali, ayrıca dayanağı olan Öğretmenlik Meslek Kanununun ilgili hükümleri bakımından da Anayasa Mahkemesine başvurulması için Danıştay nezdinde dava açacağız.”

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Bakanlığa verilen ölçüsüz, çerçevesi belirsiz yetki, bu defa Yönetmelik ile kendisini göstermiş, çalışma rejiminin anayasal ve yasalar ile güvence altına alınmış esasları yönetmelik ile tırpanlanmış olup, daha genelde de bu suretle Anayasa’nın 7. maddesinde yer alan ‘yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi’ de açıkça ihlal edilmiştir. Öncelikle öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleği olup, bunun dışındaki kariyer basamakları kabul edilemez.