Öğrenim Birliği Yasası’nın 91.Yıldönümü…

02 Mart 2015 Pazartesi, 12:51

“Öğrenim Birliği Yasası” nın kabul edilişi ile “Halifeliğin” ve “Şer’iye ve Evkaf vekâletlerinin “ kaldırılışının 91.yıl dönümü nedeniyle ÇYDD Antakya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nabi İnal yazılı bir açıklamada bulundu.İnal açıklamasında:
“Bundan 91 yıl önce, 03 Mart 1924 tarihinde demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin temel taşını oluşturacak olan üç devrim yasası TBMM’de kabul edilerek çağdaşlığa doğru önemli bir adım atılmış idi.
Şer’iye mahkemelerinin kaldırılması ile yargının bağımsızlığı ilkesi benimsenmiş, din kurallarına dayalı yargılama yerine, insan haklarına saygılı, bireye değer ve savunma hakkı veren çağdaş yasalara dayalı yargılama sistemi, Genç Cumhuriyetimize kazandırılmıştır.
Kulluktan bireyliğe, ümmetlikten ulus bilincine erişme, çağdaş bir devlet olmanın “olmazsa olmazı” olan laiklik ilkesinin gerektirdiği çağdaş eğitim ise, Tevhid-i Tedrisat (öğrenim birliği) yasasının yürürlüğe konulması sonucu yaşama geçirilmiş ve bu durum kurtuluş mücadelesi veren diğer uluslara örnek ve yol gösterici olmuştur.
Halifeliğin kaldırılışı ile de, dinin dünya işlerine karıştırılmaması ilkesi olan “laiklik” ilkesinin temeli atılmıştır.
Onun için bu (3) devrim yasası var oluş tarihimizde, genç Türkiye Cumhuriyetinin gelişip güçlenmesinde, bu günlere gelinmesinde çok büyük yer ve önem kazanmıştır.
Ancak Tevhid-i Tedrisat yasası 1924 yılında kabul edildiği halde, 8 yıllık kesintisiz temel eğitime yıllar sonra geçilmesi ve kısa bir süre sonra da kesintisiz temel eğitimin sulandırılmaya kalkışılması, bunun sonucu olarak 4+4+4 uygulaması ile gelinen nokta, üzerinde dikkatle durulması gereken bir olgudur. Eğer 1924’te kabul edilen “öğrenim birliği” yasası tam anlamıyla uygulamaya konulsa idi, kadına şiddet olayları yaşanmaz, Özgecanlar hayatta olur, her gün bir kadın cinayetine tanık olunmaz idi.
Yine hilafetin kaldırılışının üzerinden 91 yıl geçmesine karşın laiklik ilkesinin hala
tartışma konusu yapılması, laikliğe karşı olan akımların güçlenmesi, rejimin temelinden değiştirilmeye kalkışılması ve bu yolda ilerleme kaydedilebilmesi, “ATATÜRK KUŞAĞININ BİR ŞEYLERİ EKSİK YAPTIĞININ GÖSTERGESİ OLSA GEREK”.
Atatürk ilke ve devrimlerinin sonsuza dek yaşayabilmesi, şeriat özlemi içinde olanların emellerinin kursaklarında kalabilmesi, laiklik ilkesinin ödünsüz uygulanabilmesi ve aydınlanma devriminin tam olarak gerçekleşebilmesi için, çağdaş eğitimin temelini oluşturan öğrenim birliğinin tüm kurumları ile yaşama geçirilmesi, laiklik ilkesinin tartışma konusu yapılmasına olanak tanınmaması gerekir.
Yarınlara umutla bakabilmek, gelecek kuşaklara aydınlık ve çağdaş bir Türkiye bırakabilmek için, “ÖĞRENİM BİRLİĞİ” ile “HİLAFETİN VE ŞER’İYE VE EVKAF BAKANLIKLARININ” kaldırılışını 91. yıldönümünde bu ÜÇ DEVRİM YASASININ değerini bilmek ve o yasalara sahip çıkmak gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyor, bu yasaları yaşama geçirenleri ise minnet ve şükranla anıyoruz”. Dedi.

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz