MKÜ’den Duyuru…

17 Ocak 2014 Cuma, 10:03
MKÜ’den Duyuru…

Mustafa Kemal üniversitesi Senatosu Rektör Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder başkanlığında toplanarak MKü Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin “Kadına Karşı şiddet” konulu bildirisinin kamuoyuna duyurulması kararı aldı.

Senato tarafından duyurulmasına karar verilen duyuru şöyle:
“Cinsiyet sorunlarına dayalı sosyal algının giderek yaygınlaştığı ülkemizde, buna paralel olarak kadın cinayetlerinin gün geçtikçe artması oldukça kaygı verici ve üzücü bir durumdur. Toplumumuzda yaygın bir şekilde gördüğümüz cinsiyete dayalı rol ayrımı, kadınların toplumda ikinci plana itilmesine sebep olmuş, eğitim eşitsizliğiyle başlayan süreç, kadının gerek aile iç gerekse aile dışı yaşamda değersizleştirilmesine, şiddete maruz kalmasına ve hatta öldürülmesine kadar uzamıştır. Kadına yönelik şiddet, her yaştan, her öğrenim ve gelir düzeyinden, her ülkeden kadının karşılaştığı ve sonuçları ile yine tek başına yüzleştiği bir gerçektir. Kadınların şiddete karşı mücadeleleri devam etmekle beraber, kadınlar doğal yaşam hakları olan eşit koşullara henüz kavuşmamıştır.

Toplumsal anlayışın eğitim ile değişeceğine hiç şüphe yoktur. Eğitimli bireyler, kız ve erkek çocuklarına eşit şekilde davrandığı müddetçe yetişecek yeni nesiller toplumsal cinsiyet eşitliği prensibini benimseyerek, ayrımcılığın ortadan kalkmasını sağlayacak ve medeni bir toplum inşa edeceklerdir. Resmi kurumların ve sivil toplum örgütlerinin bu sorumluluğu tüm yönleri ile üstlenmesi şüphesiz çok önemlidir. Ancak unutulmaması gereken, toplumun her bir bireyinin, birbirine saygı çerçevesinde yaşaması gerekliliğini öğrenmesi ve bunu hayatın ön koşulu yapmasıdır. Bu ne kadar uzun zaman alırsa alsın, özlenen eşitlikçi, sağduyulu, akılcı ve birbirinin yaşam hakkına saygılı bireylerden oluşan topluluk yapısına er geç ulaşacaktır.

şiddetin her türünün normalleşmeye başladığı ve özellikle kadına yönelik şiddet konusunda duyarsızlaşan toplumumuzda, üzüntü verici olayların artarak devam etmesinin kadınların “güvenli” geleceği hakkındaki kaygılarını arttırdığını belirtmek isteriz, 2013 yılının Aralık ayında Dokuz Eylül üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışan değerli meslektaşımız Serpil Erfındık’ın boşandığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi, tüm akademik camiayı hüzne boğmuştur. Acısını tüm kalbimizde hissettiğimiz Serpil Erfındık’a ve çeşitli şekillerde öldürülen kadınlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına da baş sağlığı dileriz.
Bu acı durum, gün geçtikçe azılması gereken şiddetin, çözümsüzlükle yoğrulup büyüyen toplumsal bir soruna dönüştüğünün açık göstergesidir.

Bu konuda yapılan akademik faaliyetler, sorunun çözümü için yeterli gelmemekte, özellikle siyasilerin ve hukukçuların toplumun genelinin dikkatini çekebilecek bir farkındalık çalışmasıyla duyarlılık yaratarak şiddet konusunda kalıcı çözümler üretmesi gerekmektedir. Sonuç olarak binyıllardır süregelen toplumsal cinsiyet rolleri devletin ve toplumun tüm kurumlarıyla interdisipliner çalışmalar yapılarak yeniden tanımlanmalı ve sürdürülebilirliğin sağlanması için kalıcı önlemler alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki kadına karşı şiddet bir insan hakları ihlâlidir.”

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz