Mimarlar Odası’ndan Açıklama…

30 Ocak 2014 Perşembe, 10:51
Mimarlar Odası’ndan Açıklama…

Mimarlar Odası Hatay şubesi olarak 18-19 Ocak 2014 tarihlerinde gerçekleşen 5. Dönem Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri neticesinde seçilen Yönetim Kurulu üyeleri; görev dağılımını gerçekleştirdi ve planlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

Mimarlar Odası kamu tüzel kişiliğine sahip bir meslek kuruluşudur. Ana yönetmeliğinde belirlenen görevleri arasında “ Mesleki alanda ülke ve kamu çıkarları ile uluslararası gelişmeler çerçevesinde çalışmalar yapmak, mesleğin ve üyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek, mesleğin uygulama ve kuram alanında gelişmesini sağlamak üzere her türlü etkinliklerde bulunmak” önemli bir yer tutmaktadır. Oda’nın bu misyonu bağlamında ana uğraşısı olan mekân ve çevresini tasarlama ve uygulama süreçleri ile yerleşmelerimizdeki imar etkinlikleri arasındaki ilişkiler ile ilgilenmesinden doğal bir şey olamaz.
Mimarlar Odası merkez ve şubeleri, ülke sorunlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen çeşitli eylemler karşısında gerekli uyarıları yapmakta , gerekli gördüğü hallerde çözüm önerileri de geliştirmektedir. Ancak çoğu kez Odamızın yaptığı uyarı, çözüm önerme vb. süreçler ilgili idareler tarafından göz ardı edilmekte; gerçekleştirilen yada gerçekleştirilmeye çalışılan planlama, projelendirme ve uygulamalarda bilimsel ve hukuksal esaslara aykırılıklar bulunmaktadır.

Son yıllarda çıkartılan KHK’ler ve bularla yapılan yasa değişiklikleriyle, yerel yönetimlerin görev ve yetkilerinin yapılandırılmasını, merkezî idarenin tek erk olarak konumlandırılmasını, yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini ve yeni parasal kaynakların oluşturulmasını öngören düzenlemeler, “ kent ve yaşam kültürü” ile bütünleşmekten tamamen uzak kalmaktadır.
Bu olumsuzluklarla birlikte, “usulsüzlük”,”kişisel çıkarları kamu çıkarı üzerinde tutma” ,”paylaşımsızlık” ,”hizmetlerin taşeronlaştırılması”,” siyasi patronaj ilişkileri” gibi daha da çoğaltılabilecek kavramlar kent yaşamının her aşamasında giderek daha çok etkin olmaya başlamıştır.

Mimarlar Odası, bu gelişmelerle bağlantılı olarak yerelleşmeyi, “kamu kaynaklarının kamu ve toplum yararına ve yerel gereksinmelere uygun olarak kullanılması için yerel niteliğin ve katılım mekanizmalarının güçlendirilmesi” olarak anlamaktadır. Bu yaklaşım doğrultusunda önemli olan, yerel yöneticilerin belde halkına hesap verebilmeleri, bir diğer deyişle belde halkının katılımı esas alan bir tutumla kendi seçtiği yöneticilerinden hesap sorabilmesidir.

Mimarlar Odası kentlilik kültürü olarak tanımlanan bir dizi özelliğin bu tür yerel ilişkilerin özlenen düzeye gelmesinde önemli rolü olduğuna inanmaktadır. Bu bağlamda Mimarlar Odası, öncelikle KHK’ler eliyle yerel yönetimlerin yetkilerini budayan düzenlemelerden bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Diğer yandan tüm yerel yönetimleri, katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, yerleşme sakinleri arasında hiçbir farklılık oluşturmayan, kamu ve toplum yararını ön planda tutan, mevcut kaynakları geliştiren ve yeni kaynak yaratan, doğal ve kültürel değerleri koruyan ve geliştiren, etkinliklerini bilimsel doğrular üzerine kurgulayan bir davranış sergilemeye davet etmektedir.

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz