Son Dakika
19 Ocak 2018 Cuma

Kırsal kalkınma destekleniyor…

02 Kasım 2009 Pazartesi, 09:58
Kırsal kalkınma destekleniyor…

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yürütülen, “ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi “ ‘ne dair 2009/47 sayılı Tebliğ 30 Ekim 2009 tarih ve 27391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin hazırlanan bu tebliğ ile kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
 
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı yatırım konuları, yatırım süreleri, başvuru sahiplerinde aranacak özellikler ve proje toplam tutarları ile destekleme oranları ilgili tebliğde detaylı olarak belirtilmektedir. Bu konuda ilimiz yatırımcılarının bilgilendirilmeleri, bilahare ilan edilecek tarihlerde ve yerlerde yapılacak bir seri toplantı ile sağlanacaktır. Ayrıca konulara ilişkin açıklamalara ıl ve ılçe Müdürlüklerinden, Bakanlığımızın ve ıl Müdürlüğümüzün web sayfasından ulaşılabilecektir.
 
Tarım ıl Müdürü Bestami ZABUN ‘ılimiz yatırımcılarının uygulayacakları projelerine ilişkin başvurularını tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 60 gün içerisinde (28 Aralık 2009 mesai bitimine kadar) Tarım ıl Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir’ dedi.

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz