Son Dakika
24 Ocak 2018 Çarşamba

Kadın-Erkek Eşitliği Sağlanmalı…

08 Mart 2010 Pazartesi, 13:10
Kadın-Erkek Eşitliği Sağlanmalı…

  “özgürlük ve eşitlik, tarih boyunca üzerinde en çok tartışılan kavramlar olmuştur. Kadın haklarındaki kazanımlarla demokratikleşme süreci hızlanmış, kadınlar üretken ve yaratıcı güçleriyle kamusal alana, üretime, yönetime ve yaşamın tüm alanlarına katılma olanağına kavuşmuştur. Ama ne var ki bu gün hala Dünyada en fakir ve eğitim almamış insanların çoğunluğunu kadınlar oluşturmakta ve erkeklere göre daha az ücretle çalıştırılmaktadır. Günümüzde, kadınların önemli bir kısmının şiddete maruz kalması ve bir çok işte erkeklerin onların adına karar vermesi gibi pek çok sorun, çözüm beklemektedir..
       çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak, kadın erkek tüm yurttaşların hak ettiği yaşam düzeyine kavuşmasını sağlamak amacıyla Mustafa Kemal ATATüRK’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyetinde ve özellikle onun zamanında kadın hakları alanında gurur verici atılımlar gerçekleşmiştir. Demokrasi kültürünün yerleşmesi, kadın-erkek eşitliğinin her alanda sağlanması ve çağdaş bir toplum yapısına ulaşabilmesi ancak eğitimle gerçekleşebilir. Eğitim düzeyi düşük toplumlarda demokrasinin bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi güçtür. çünkü Demokrasiyi ancak bilgi ve bilinç düzeyi yüksek, başkalarının haklarına saygı gösteren bireyler yaşatabilir.      
Atatürk, Türk aydınlanmasında, kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesini tüm ulus’un yüceltilmesiyle eşdeğer tutmuştur. 1926 yılında Medeni Yasa’nın kabulü ve 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, Türk kadınının o dönemin koşullarına göre birçok gelişmiş ülkeden önce haklar elde etmesini sağlamıştır. “Bizim toplumumuzun başarı gösterememesinin sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır” diyen Atatürk, kurduğu Cumhuriyet’te Türk kadınını erkeklerden daha aydın ve daha bilgili olmaya çağırmıştır.      
Cumhuriyet’in ilanından bu yana, kadın hakları alanında ulaşılan düzey sevindiricidir. Ancak, eşitlik konusunda yapılması gerekenlerin bulunduğu da göz ardı edilmemelidir. Kimi durumlarda yazılı kurallar yeterli olmamakta, terk edilemeyen gelenek ve göreneklerin yerini toplumsal yaşamda karşılaşılan gerçeklerin, sağduyulu ve akılcı yaklaşımların almasını zorunlu kılmaktadır.
       Her demokratik ülke gibi Türkiye de, yasaları uygulamak ve rejime yönelik girişimleri önlemek durumundadır. Bu gün dine yönelik baskılardan değil, rejime yönelik saldırılardan bahsedebiliriz. çünkü yurttaşlarımız, özel yaşamlarında inançlarının gereklerini hiçbir baskıya uğramaksızın özgür biçimde yerine getirmektedir. Dinsel simgelerin, siyasal düşüncelerin aracı olarak kullanılmasına ve kutsal din duygularının kötüye kullanılmasına hoşgörüyle bakılamaz. Böyle bir durum, laik demokratik yapının özüne, gerçek inanç özgürlüğüne, eşitlik ilkesine olduğu kadar, ulusal birlik ilkesine de aykırı düşer. Belirli siyasal düşüncelerin, din ve vicdan özgürlüğü ile insan haklarını gerekçe göstererek inançları kullanmasına, demokrasinin korunması ve toplumsal barış adına izin verilemez. Din ve vicdan özgürlüğünün gerçek güvencesi laiklik ilkesidir.   
              Dünya barışının sürekli kılınması ve temel insan haklarının kullanılması, kadın-erkek herkesin eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına bağlıdır.  Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadın haklarının kazanılmasında nereden yola çıkıldığının, hangi aşamalardan geçilerek bugünlere ulaşıldığının anımsanmasında önemli bir gün olarak algılanmalıdır. Bu gün, Türk kadınının evinin kadını ve çocuklarının anası olarak kaderini kendisinin tayin etmesini, daha eğitimli ve bilinçli olarak toplumun kalkınmasında yer almasını sağlamaya yönelik bir gün olursa, önemli kazanımlar elde edilmiş olunacaktır. Ona birileri yerinin ne olduğunu gösteremeyecek, aksine o birilerine ne kadar güçlü ve kararlı olduğunu, yerini ve gücünü kendisinin tayin edebileceğini gösterecektir.       
 
Kadınların, haklarına sahip çıkma yolunda verdiği haklı savaşımın simgesi olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor, tüm insanların eşit ve barış içinde yaşadığı bir gelecek diliyorum.

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz