Son Dakika
21 Temmuz 2018 Cumartesi

ışalata Bağlılık Azalacak…

12 Nisan 2012 Perşembe, 10:32
ışalata Bağlılık Azalacak…

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi ve Antakya Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Kuseyri yazılı bir açıklama yaparak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni teşvik paketini değerlendirdi.

 

“Yeni sistem ışalat Bağımlılığı Olan ürünlerin üretimine Teşvik Olacak”

 

Mevcut teşvik sisteminin bölgesel ve sektörel ayrıma dayandırılarak genel, bölgesel ve büyük ölçekli yatırımların teşviki uygulamalarından oluşmakta olduğunu belirten Kuseyri, Yeni teşvik sisteminin ise 4 ana bileşenden ve 6 bölgeden oluştuğunu söyledi.

 

4 ana bileşen ve 6 bölgeden oluşan yeni sistemde, yatırımın büyüklüğüne ve bölgeye göre farklı teşvikler söz konusu olacağını ifade eden Kuseyri, “Bu aşamalar; Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik uygulamaları, Büyük ölçekli Yatırımların Teşviki ve Stratejik Yatırımların Teşviki şeklinde sıralanmıştır. Bu yeni sitemle hedef, cari açığın azaltılması amacıyla işalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin ülkemizde yatırım ve üretiminin arttırılmasıdır.

 

 

Böylece, işal etmek zorunda kaldığımız malların ülkemizde üretimine teşvik etmiş olunacaktır. Bu kapsamda yatırım yapılacak yere, yatırımcı karar verecek ve hangi ilde yatırım yapılırsa yapılsın Stratejik Yatırımlar aynı desteklerle ve aynı koşullar altında desteklenmiş olacaktır.” şeklinde konuştu.

 

 

Bu yeni sistemle yatırım yapacaklar; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi işçi ve işveren hissesi desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, gelir vergisi stopajı desteği ve KDV iadesi destekleri verilecektir. Söz konusu desteklerin tamamından veya bir bölümünden yatırımın büyüklüğüne, bölgesine ve konusuna göre değişen oran ve sürelerde yararlanma imkânı getirilmiştir. Yatırımın büyüklüğüne göre destekten yararlanma süresi de değişecektir.

 

 

Lokomotif Sektörler Desteklenecek

 

 

Yeni sistemin getirdiği bir diğer yeniliğin lokomotif sektörlerin desteklenmesi olduğunu belirten Kuseyri şöyle devam etti:
“Bu kapsamda madencilik, demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilkokul, ortaokul ve lise yatırımları, yatırım tutarı 20 milyon lira üzerinde olan biyoteknolojik ve onkolojik ilaçlar ile kan ürünlerinin üretimine yönelik ilaçla yatırımları, savunma sanayi yatırımlarının, Türkiye’nin hangi ilinde yapılırsa yapılsın, 5.Bölge desteklerinden yararlanacaklarını, yatırımın 6.bölgede yapılması halinde doğal olarak bu bölgenin desteklerine tabi olacaklarını belirtilmiştir.”

 

 

Teşvik Sisteminde Türkiye 6 Bölgeye Ayrıldı

 

 

Yeni sistemde, mevcut sistemdeki il gruplarını ve onların sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin dikkate alınması yerine, bizzat illerin sosyo ekonomik gelişmişlik düzeylerinin esas alındığını kaydeden Kuseyri, bölgesel teşvik uygulamaları ile bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, yatırım havzalarının oluşturulması, sektörel işbirliklerinin ve kümelenmenin teşvik edilmesinin amaçlandığının altını çizdi. 

 

Kuseyri şöyle devam etti:
“ıl bazlı yeni bölgesel ayrımda 1. Bölge, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi itibariyle ilk sıralarda olan Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, ıstanbul, ızmir, Kocaeli ve Muğla illerinden oluşmaktadır.
6.Bölge, ekonomik ve sosyal olarak görece az gelişmiş 15 ilimizi kapsamaktadır. Bu
Bölgede Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, şanlıurfa, şırnak ve Van illeri yer almaktadır.

 

Hatay 4. Bölgede yerini alacak

 

Yeni sistemde vergi indirimi, sadece işletme döneminde ve sadece teşvik belgesi kapsamındaki yatırımdan elde edilen kazanma uygulanmayacaktır. ödenmesi gereken vergi hesaplanırken, yatırımcının yatırım dönemindeki tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazanç dikkate alınacaktır. Bu çerçevede yatırımcılar yatırım döneminde katkı tutarının 4.Bölgede olan Hatay % 30’unu diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da uygulayabileceklerdir.”

 

 

Hatay’ın 3.bölgeden 4.bölgeye alınmasının Hatay için çok sevindirici bir gelişme olduğunu vurgulayan Kuseyri, “Hatay yeni pakette 4. Bölge olarak yerini almış ve en kısa zamanda hak ettiği noktaya gelecektir. Teşvik kapsamından yararlanma noktasında çok ciddi bir potansiyele sahip olan Hatay, yeni teşvik uygulamasıyla sosyo-ekonomik potansiyelinin canlanacağı düşüncesindeyim. Bu şehir inşallah sahip olduğu potansiyeli en kısa zamanda harekete geçirecek, bu teşvikten azami oranda istifade edecektir. Hatay komşusu Adana’nın 2.bölge, Gaziantep’in ise 3.bölgede yer alması bizim için çok büyük bir avantajdır.”

 

Hatay’ın içinde yer aldığı 4. bölgede daha önce 5 yıl olan süre yeni teşvik sisteminde  2013 yılına kadar başlanılan yatırımlar için 6 yıl 01.01.2014 tarihinden sonra yapılacak yatırımlar için ise 5 yıl olarak uygulanacaktır.” Dedi.

 

Kuseyri, yeni sistemle ilgili değerlendirmelerine şöyle devam etti:

 

Vergi ındirimi

 

 

“Dördüncü bölgede daha önceki uygulamada bölgesel teşvikte %55 olan oran yatırıma katkı payı oranı yeni sistemde 31.12.2013 tarihine kadar yatırıma başlayanlar için %30 sonraki yıllar için %25,
Büyük ölçekli yatırımlar için ise %65 olan yatırıma katkı payı oranı 31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar için %40 sonraki yıllar için ise %30 olarak uygulanacaktır.

 

 Eski uygulamada sadece yatırım ile ilgili kazanca uygulanan indirimli vergi indirimi desteği Yeni uygulamada , II., III., IV., V. ve VI. bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı oranının belirli yüzdesine ulaşıncaya kadar yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara da uygulanabilecektir.

 

 Faiz Desteği

 

Hatay’ın içinde yer aldığı 4 bölgede daha önce uygulanmakta olan teşvik sisteminde TL cinsıi kredilerde %5 Döviz cinsinde %2 olan faiz kredi desteği uygulaması yeni teşvik sisteminde TL cinsı kredilerde %4 Döviz cinsinde %1 olarak uygulanacaktır.
Bazı yatırımlar, 5. bölgeye sağlanan desteklerden yararlanacak. Yani yeni teşvik sistemi ile bazı yatırım konularına, 5. bölgede olmasalar dahi bu bölgeye sağlanan desteklerden yararlanma olanağı sunulmuştur.

 

 

 

4 Bölgede yer alan Hatay’da “Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgar tüneli, tasarım gibi yatırımlar, belirli büyüklükte ve özellikte belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları, denizyolu ve demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, madencilik yatırımları, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları.” konularında yatırım yapılması halinde, 5. bölgeye sağlanan desteklerden yararlanma imkanı olacaktır. Bu durum konumu itibariyle Hatay’a avantaj sağlayacak, yeni yatırımlara olanak verecektir.

 

 

 

Ayrıca; Yeni sisteme göre, OSB’lerde yapılacak yatırımlar, aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların birlikte gerçekleştireceği ve faaliyet gösterilen yatırım konusuna dikey veya yatay entegrasyon sağlayacak yatırımlar ve TüBıTAK tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünün üretimine yönelik yatırımlar, yatırımın bulunduğu bölgenin bir alt bölgesine sağlanan destek unsurları ile desteklenecek.
KDV ıadesi Desteği.

 
Daha önceki uygulamada bulunmayan bu uygulama Eğitim yatırımları ile ilgili olmak üzere bina inşaat harcamalarına uygulanacak

 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

 

5084 sayılı yasa ile ilmizde uygulanan (31.12.2012 tarihinde sona erecek) ve daha önce uygulanmakta olan Genel teşvik sisteminde de yer almayan Gelir Vergisi Stopajı Desteği sadece 6 bölgede uygulanacaktır.

 

 

Yatırımcılara kolaylık, işsizlere umut olan yeni teşvik paketi’nin ekonomiyi canlandırıp, piyasaları hareketlendireceğini, bölgelerde farklı yatırımlar yapılmasına olanak vereceğini de düşünüyoruz. ülkemizin kanayan yarası olan cari açık da bu sistem sayesinde büyük oranda azalacaktır. ışal edilen malların ülkemizde üretilmesine yönelik tedbirleri de kapsayan yeni teşvik paketi’nin bir yandan işalatı düşürüp carı açığı azaltırken, diğer yandan da ihracat oranını arttıracağını tahmin ediyoruz.”

 

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz