Son Dakika
23 Ocak 2018 Salı

Hayatta kalma mücadelesi veriyorlar…

02 Mart 2013 Cumartesi, 13:07
Hayatta kalma mücadelesi veriyorlar…

Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Hatay şubesi’ne kayıtlı olan muhasebeciler, “23. Muhasebeciler Haftası” etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunup saygı duruşunda bulundular. Etkinlikte yaptığı konuşmasında muhasebecilerin yaşadığı sorunları dile getiren Hatay SMMMO Başkanı Abdullah Korkmaz, meslektaşlarının ağır iş yükü altında hayatta kalma mücadelesi verdiğin söyledi.
 
 
Birçok angarya işin muhasebecilere yükletildiğini belirten Korkmaz, “Bugün; ticaret, sanayi ve hizmet sektörünün defterlerini tutan, finansal tablolarını hazırlayan, bunların yanı sıra muhasebe ile ilgili konularda inceleme, tahlil, denetim, tahkim ve bilirkişilik benzeri işleri yapan meslektaşlarımız ağır iş yükü, buna karşın başka iş kollarında örneği az bulunur büyük sorumluluk gerektiren bir zeminde hayatta kalma mücadelesi veriyor.
 
 
Bir yandan haksız rekabetle boğuşan, öte yandan kurumsal yapılarını kurma telaşındaki meslektaşımız şimdi daha yıkıcı bir sorunla karşı karşıyadır. Meslektaşlarımızın bugün, mesleki demokratik kitle örgütleri ve onların temsilcileri olan bizlerle büyük bir dayanışma içinde verdiği bu mücadelede, angaryaların bitmesi, vesayete son verilmesi, oldu-bittilerin yaşanmaması ve mesleki geleceğin karartılmaması talepleri, temel kaygılar olarak öne çıkıyor.” dedi.
 
 
BAğIMSIZ DENETıM KONUSU EMEK HIRSIZLIğI SEVıYESıNE ULAşMIşTIR
 
TüRMOB’un verdiği Bağımsız Denetim Eğitimleri’nin göz ardı edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Korkmaz, “ülkemizin ticari yaşamını ve sayıları yarım milyonu aşan işletmelerini; rekabet, şeffaflık, denetlenebilirlik anlamında doğrudan ilgilendiren, şirketlerde demokrasi, uyum, uluslararası toplumun parçası olma ideallerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak bağımsız denetimde gelinen aşama çok dramatiktir. Ayrıca, meslektaşlarımızın gelecek ve ekmek kavgasını doğrudan ilgilendiren ve artık emek hırsızlığı seviyesine ulaşan bağımsız denetim konusunda yapılan son dakika düzenlemeleri nedeniyle de meslektaşlarımız hem hayal kırıklığı hem de büyük kızgınlık içindedir.
 
 
Kamu Gözetim Kurumu (KGK) nezdinde yaptığımız pek çok girişimimizin ve 13 Haziran 2012’de basın ve kamuoyuna açıklanan mesleki taleplerimizin hiçbir şekilde dikkate alınmadığına bakıldığında mesleğimiz ve meslek örgütümüzü sistemli bir şekilde dışlama, yok sayma çabası ortadadır.  Mesleki örgütlerimizin pasifize edilmesi, hatta daha da ileri giderek adeta yok edilmesi anlamına gelebilecek girişimleri, KGK’nin yayınladığı onlarca sayfa ve 51 maddeyi bulan yönetmelikte bir kez dahi TüRMOB adının geçmemesinden de açıkça görülmektedir. 
 
 
Bu anlamda tepkimiz, konusunda uzman akademisyenlerce hazırlanan program dahilinde, hem Hatay SMMMO hem de çatı örgütümüz TüRMOB’un verdiği ve Türkiye genelinde 45 bin meslektaşımızın, yüzlerce saati aşarak, gece gündüz, kar-kış, hafta sonu demeden katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirilen Bağımsız Denetim Eğitimleri’nin göz ardı edilmesine de yöneliktir. Oysa bugün meslektaşlarımıza, denetçi olabilmeleri için maliyeti milyonlarla ifade edilebilecek ikinci bir eğitim dayatılmaktadır.” açıklamasını yaptı.
 
 
BAğIMSIZ DENETıM YöNETMELığı’NıN DüZELTıLMESı GEREKıR
 
“Bağımsız Denetim Yönetmeliği ile ülkemizin bir yere ulaşması mümkün değildir.” diyen Korkmaz, bu alanda yeni bir yönetmeliğe ihtiyaç olduğunu ve siyasi iradenin inisiyatifi ile mevcut Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin ortaya koydukları talepler doğrultusunda düzeltilmesi gerektiğini söyledi.
 
 
Korkmaz, düzeltilmesi gereken yönetmelikleri ise şu şekilde sıraladı: Denetim yapacak serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlere sınav zorunluluğu getirmemelidir. Mesleki eğitim, ücretlendirme, denetim ve disiplin gibi birliğimizin kuruluş yasasında yer alan yetki ve sorumluluk alanlarına müdahale edilmemeli, gerekli durumlarda “Birliğimizle işbirliği” yapılmalıdır. Unvanlar arasında ayrımcılık yapılmamalı ve eşit davranılmalıdır. TüRMOB eğitimleri kabul edilmelidir. Harç, hizmet bedeli, mühür ve benzeri konularda yasal dayanağı olmayan yetkiler kullanmasından vazgeçmeli, paydaşların katılımına ve denetimine açık bir yönetim tarzı sergilemelidir.
 
 
Korkmaz, muhasebe meslek camiasının çözülmesini beklediği sorunlar ve talepleri ise şu şekilde sıraladı: Mesleki angaryalar kaldırılmalıdır. Başta 5’e / 4 olmak üzere anti demokratik maddeler değiştirilmelidir. Sınav mağdurlarına ek sınav hakkı verilmelidir. Bilgi amaçlı bildirimlerdeki özel usulsüzlük cezaları sonlanmalıdır. Müşteri Bildirim Listeleri kaldırılmalıdır. Denetim sürecinde; yetki belgeleri ve ruhsat harç bedelleri kaldırılmalıdır. E-beyanname şifresi mükellefe değil, meslek mensuplarına verilmelidir. Beyannamelerin imzalanmasıyla ilgili parasal sınırlamalar bitmelidir. 
 
 
Son dönem geçici vergi kaldırılmalıdır. Meslek mensubunun KDV yükü azaltılmalıdır. Serbest meslek uygulamasında Gelir KDV çelişkisi düzeltilmelidir. ücret tarifesinin yayınlanması meslek örgütüne bırakılmalıdır. Bakanlık vesayetine son verilmelidir. Nispi temsili seçim sistemi kaldırılmalıdır.

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz