Son Dakika
24 Eylül 2018 Pazartesi

Erkal’dan Greve Çağrı…

08 Aralık 2011 Perşembe, 09:28
Erkal’dan Greve Çağrı…

Erkal; “Hiçbir şekilde sorumlusu olmadığımız bu çarpık düzenin bedelini ödememek için, temel haklarımız için, diğer konfederasyonlara ve tüm kamu emekçilerine çağrıda bulunuyoruz”Eğitim-Sen Hatay şube Başkanı Ayhan Erkal, Tabipler Odası Binası’nda DıSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Temsilcileri adına yaptığı açıklamada üyelerinin hak ve çıkarlarını korumakla görevli her sendikanın, konfederasyonun yapması gerektiği gibi, uluslararası sözleşme ve anlaşmaların yanı sıra Anayasanın kendilerine tanıdığı haklarını kullanarak 21 Aralık’ta, en uzun gecede, en kısa günde, karanlığın en koyu,  ışığın en az olduğu günde aydınlığı arttırmak için Grev yapacaklarını söyledi.
 
Bu ülkede çok iktidarın, hükümetin değiştiğini ancak hiçbir zaman halkın refah ve mutluluğunu, ülkenin esenliğini temel alan bir yönetime tanık olmadıklarını kaydeden Erkal; “Bu gün ise AKP iktidarı tarafından “çoğulculuk” adı altında tekseslilik, “ileri demokrasi” adı altında yeni bir diktatörlük biçimlendirilmektedir. Eski statükonun ruhuna rahmet okutacak düzenlemelerle toplumsal yaşamın hemen her alanı en küçük hücresine kadar AKP’lileştiriliyor. Buna karşı çıkan tüm kesimler ise baskılarla, gözaltı ve tutuklamalarla sindirilmek isteniyor.” Dedi.
 
Yaklaşık bir aydır Bakanlar Kurulu’nda bekletilen yeni sendikalar yasası taslağında, özlük ve demokratik haklarının toplu sözleşmenin kapsamına alınmadığını ifade eden Erkal, “Grev hakkımızın yasal teminat altına alındığı bir Toplu Sözleşme düzeni için, Kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine son verilmesi için,  “KHK Demokrasi ”sine son verilmesi için, Her türlü güvencesiz çalıştırmaya son verilerek tüm çalışanlara kadrolu iş güvencesi sağlanması için, Tüm çalışanlara insan onuruna yakışır bir ücret ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması, çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi için, Emekçilere dayatılan angarya ve zorunlu fazla mesaiye son verilmesi için, Temel ücretlerin artırılarak, eşit işe eşit ücretin gerçekten hayata geçirilmesi için, Ek ödemelerin tüm emekçiler için eşitlenerek emekliliğe yansıtılması için, Net asgari ücretin açlık sınırı olan 1.000 TL’ye çıkarılarak tüm ücret ve maaşlarda bu tutarın vergi kesintisi dışında bırakılması için, Hukuksuz, haksız ve mesnetsiz biçimde yapılan gözaltı ve tutuklamalara son verilmesi, tutukluların serbest bırakılması için, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumakla görevli her sendikanın, konfederasyonun yapması gereken, uluslararası sözleşme ve anlaşmaların yanı sıra Anayasanın bize tanıdığı hakkımızı kullanarak 21 Aralık’ta, en uzun gecede, en kısa günde, karanlığın en koyu,  ışığın en az olduğu günde aydınlığı arttırmak için Grev yapacağız.” Dedi.Erkal açıklamasının sonunda, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER), Devrimci Sağlık ış Sendikası (DEV SAğLIK ış), Sağlık Hizmetleri Sınıfı çalışanları Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD), Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TüM RAD-DER), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Hemşireler Derneği (şD), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Diyetisyenler Derneği üyelerinin de 21 Aralık’ta hizmet üretmeyeceğini sözlerine ekledi. Haber Merkezi

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz