Eğitim Sorunları Giderek Artıyor…

28 Şubat 2014 Cuma, 09:52
Eğitim Sorunları Giderek Artıyor…

Hatay Eğitim-Sen şube Başkanı Ayhan Erkal ve sendika üyeleri bina önünde toplanarak Belediye parkına doğru yürüdü ve park girişinde davul-zurna eşliğinde basın açıklamasını okudu.

“Kamu kaynaklarının özel okullara aktarılmasını, iş güvencemizin hedef haline getirilmesini ve eğitim yöneticilerini tasfiye planını kabul etmiyoruz!
çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakabilmek için, öğrencilerimize ve velilerimize, halkımıza vefa borcumuz için alanlardayız” diyen Hatay Eğitim-Sen şube Başkanı Ayhan Erkal, Milli Eğitim Temel Kanunu değişiyor. Eğitim özelleşiyor, okullar sermayeye peşkeş çekiliyor, engel olarak görülen eğitim emekçisi tasfiye ediliyor.

Buna izin vermeyeceğiz demek için alanlardayız. Sesimize ses katmak için alanlardayız diyerek basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
AKP sırtında kambur olarak gördüğü eğitimi özelleştirmek, tüm giderleri velilerin sırtına yıkmak istiyor. Bunu yaparken de önünde engel olarak gördüğü Kamu Personeli olan bizleri, Eğitim Emekçilerini tasfiye etmek, güvencesizleştirmek, sendikal haklarını elinden almak yani ücretli köle haline dönüştürmek için kamu personel yasasını değiştiriyor demiştik.
Türkiye’de son 11 yıl içinde genel olarak kamu hizmetlerinde, özel olarak ise en geniş ve yaygın kamu hizmeti olan eğitim alanında hem içerik, hem de örgütsel işleyiş açısından tamamen piyasa odaklı politikalar hayata geçirilmiştir. Bugüne kadar eğitimde en temel ilkeler göz ardı edilerek sayısız yasal değişiklik yapan AKP hükümeti, attığı her adımda eğitimin, eğitim ve bilim emekçilerinin yaşadığı sorunların daha da ağırlaşmasına neden olmuştur.
AKP’nin sınırsız kadrolaşma anlamına gelen ve kamu emekçileri için kapı kulluğunu reva gören bu sürecin ilk adımı olarak da Yarın meclise gelecek olan ve Milli Eğitim Temel Kanunu adını taşıyan tasarısı ile eğitimde tarihin en kapsamlı tasfiye süreci başlayacak.
önce bütün okul müdürleri, müdür yardımcıları ve yöneticiler tasarı yasalaştığı gün herhangi bir ek düzenlemeye gerek kalmaksızın kadrolarını kaybedecek ve Hükümetlerin Valilerinin insafına bırakılacak. Vali istediği kişiyi idareci yapabileceği gibi istemediğini hiçbir gerekçe ve bilimsel kıstas sunmadan işinden edebilecek.

Dershaneleri dönüştürüyoruz adı altında devlet veliye, halka yüklenerek kendi okullarına bir fotokopi parası göndermez iken özel okullara on yılları bulan bedava arazi tahsisi yapacak. Para hibe edecek ve hatta özel okulun öğrencisini kendi bulup öğrenci başına binlerce dolar imkân ve kaynak aktaracak.
Dershanelerin özel okula dönüştürülmesi sürecinde gündeme gelen, ancak içerdiği değişiklikle eğitim sisteminde büyük bir alt üst oluş yaratması kaçınılmaz olan “Milli Eğitim Temel Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” eğitimde yaşanan sorunları daha da derinleştirecektir.

Eğitim sisteminin acil çözüm bekleyen onlarca sorunu olmasına rağmen, hükümet yangından mal kaçırır gibi hazırladığı bir torba yasa ile eğitimi bir kez daha kendi çıkarları ve siyasal hedefleri doğrultusunda yeniden biçimlendirmek istemektedir.
AKP iktidarı meclisten hızla geçirmek istediği bu yasa tasarısı ile ataması yapılmayan binlerce öğretmenimizi bir kez daha güvencesizliğe mahkum etmek istemektedir. Bin bir zorlukla eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmenlere KPSS yetmezmiş gibi, şimdi de yeni bir sınav getirilmek istenmektedir. ıktidar öğretmen alımlarında ve yönetici atamalarında bile kendinden olmayana tahammül edememekte, kendisine koşulsuz itaat edecek insanlarla çalışmak istemektedir.
Emekçilerden ve halktan gelen tepkilere göre de daha sonra bu tasarıya bir ek madde eklenerek bu kapsama bugün sayısı 800 bini aşan mevcut olan kadrolu öğretmenler de dahil edilecek.
Daha öncede alanlarda defalarca haykırdığımız üzere;Sosyal güvence kalkacak. Yıllık sözleşmeli-ücretli işçi statüsü ile iş güvencemiz patron adı verilen işletmecinin iki dudağı arasından çıkacak söze kalacak.

Performans kriterleri yaşamımızın her alanını kapsayacak ve buna göre ücret, istihdam, iş güvencesi ve diğer haklar belirlenecek.Babalık, analık (hamilelik dâhil) ve sonrası doğum izni, süt izni vb. patronun rızasına kalacak.Esnek çalışma ile işyerimiz yalnızca okulumuz değil evimiz de olacak ve en mahrem alanımız evimiz patronun denetimine açık olacak.Rekabet, dedikodu, iftira, muhbirlik, ayak kaydırma ve yalakalık zamanla yaşamımızın bir parçası haline getirilecek.Okullarımız birer işletmeye dönüştürülecek ve bizlerin itibarı, kariyeri ve ücreti tüccarlığımızla ölçülecek.

ışyeri barışımız bozulacak ve biz emekçilerin şikâyet ve istek mercileri biat edilecek mercilere dönüşecek.
Sendikalar tasfiye edilecek, örgütlülükleri parçalanacak, emekçiler yalnızlaştırılıp kapı kuluna dönüştürülecek. Grev ve toplu sözleşme bir hayal olacak.
Eğitim bir hak olmaktan çıkacak ve yalnızca zenginler için yönetici sınıfının, emekçiler için ucuz işgücünün yetiştirildiği kamplara dönüşecek. Her kim ki bunlara itiraz ederse veya yokum der ise sorgusuz sualsiz anında kapı önüne konacak.

Hatay Eğitim-Sen şube Başkanı Ayhan Erkal ve üyeler, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz, ışime aşıma ekmeğime dokunma, Emekçiyiz haklıyız kazanacağız” slogan atarak açıklamalarını sonlandırdılar.

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz