Eğitim-Sen:sendikal eylemler yasaldır…

19 Mart 2015 Perşembe, 11:34
Eğitim-Sen:sendikal eylemler yasaldır…

Hatay Eğitim Sen adına yapılan açıklamada, 13 Şubat 2015 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen öğretmen eyleminin Hatay ile ilgili kısmına Valiliğin resim yazışma ile adeta sorgulama yaptığı kaydedilerek, bunun hukuksuz olduğuna vurgu yapıldı. Eğitim Sen Hatay Şubesi adına Şube Sekreteri Dursun Soydan dün düzenlediği basın toplantısında; kamu görevlilerinin, sendikaların aldığı kararlar doğrultusunda toplu eylem hakkına sahip oldukları, uluslararası sözleşmelerde, insan hakları sözleşmelerinde, Anayasa ve Mahkeme kararlarında hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde tanınmakta olduğunun altını çizdikten sonra şöyle devam etti:
“Bu konuda çok sayıda AİHM, Danıştay ve İdari Yargı kararı bulunmaktadır. Danıştay kararları; sendikaların yetkili kurullarınca alınan üretimden gelen güçlerini kullanma çağırısına uyarak, sendikal faaliyet kapsamında göreve gelmeme fiilinin mazeret olarak kabulünün gerektiği yönündedir. Danıştay bu etkinlikler nedeniyle göreve gelmemenin disiplin cezası ile cezalandırılmasını hukuka uygun bulamamıştır. Benzer Bir kararı üyemize verilen uyarı cezasını kaldıran Anayasa Mahkemesi de vermiştir.”
Eğitim-Sen’in, toplumun “tek dil, tek din, tek mezhep” anlayışına karşı tepki göstermek üzere öğretmelerin 13 Şubat tarihinde eylem yaptıklarını söyleyen Eğitim Sen Şube Sekreteri Dursun Soydan, buna karşılık Hatay Valiliği’nin ise resmi yazışmalarla sorgulama yaptığını hatırlattı ve şöyle devam etti:
“13 Şubat 2015 Cuma günü ülke genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirildi ve iş bırakma eylemine gidildi… Belirttiğimiz birçok yargı kararı noktasına, sendikal eylemlerin yasal olma özelliğinin yanında, bu eylemlere ceza verilemeyeceği ortadadır. Tüm bunlara rağmen, özellikle son dönemlerde sendikal eylemlere dair Hatay Valiliği’nce okullara gönderilen yazılarda, bu eylemlerin yasallığı sorgulanmakta, yasadışı slogan atılıp atılmadığı hangi yasal zemine dayandırıldığı şeklinde sorulması istenmektedir.
Öncelikle eylem, Valilikçe belirtilen alanda gerçekleştirilmiş; eylemde herhangi bir gözaltı, arbede v.b. durum yaşanmamıştır. Bu açıdan bu soruların sorulması başlı başına problemdir. Diğer bir sorun, eylemlerin yasalara uygun olup olmadığı, eylemler esnasında yasa dışı slogan atılıp atılmadığı konuları hakkında bilgi istenmesi, sendikal eylemlerinin yasallığını-meşruluğunu sorgulatması açısından hukuksal açıdan sıkıntılıdır. Birçok yargı kararına, Anayasanın 90. Maddesine ve Başbakanlık genelgelerine bakılarak eylemlerin yasal olup olmadığı anlaşılabilir. Burada amaçlananın üyelerimiz üzerinde bir baskı kurulması; sindirilmesi gibi görülmektedir.
Şunun bilinmesini isteriz ki sendikamızın sendikal mücadele birikimi bu tür baskılara, sindirmelere karşı her zaman fiili meşru mücadelesiyle cevap vermiştir. Hiçbir zaman için de baskılara karşı geri adım atmamıştır atmayacaktır.”
Hatay Eğitim Sen Şube Sekreteri Dursun Soydan, açıklamasının son bölümünde de, öğretmelerin kılık kıyafetiyle ilgili Valiliğin baskısı ile Milli Eğitim’in okullara resim yazı gönderdiğine atıfta bulunarak, şöyle dedi:
“Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 30/12/2014 tarih 870/7073391 sayı ile, ‘Okullarda Görülen Eksiklikler’ konulu bir yazı yollamıştır. Yazının 5. Maddesi şöyle: Okul denetimleri sırasında öğretmenlerin kılık kıyafetleri Sayın Valimizin dikkatini çekmiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Okul Müdürleri, öncelikle tüm öğretmenlerimizle konuşacak, ikna yoluyla Kılık Kıyafet yönetmeliğine uymaları sağlanacaktır.
Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uymamakta ısrar edenler hakkında gerekli yasal işlemler uygulanacaktır. Bu Husus Sayın Valimizin talimatı olup yerine getirilmesi konusunda gerekli titizlik gösterilecektir. Sendika olarak Kılık kıyafetle ilgili tutumumuz nettir. Bununla ilgili açılan birçok soruşturma sendika üyelerinin lehine sonuçlanmıştır.
Tüm yetkilileri uyarıyoruz: TCK; Anayasa’nın 90. maddesi ve birçok yargı kararı ortadadır. Buna rağmen eğitim emekçilerine dönük yapılacak her türlü baskıya karşı duracağımızı; yasaları hiçe sayan yetkililerle ilgili gereken hukuksal girişimde bulunacağımızı ilan ediyoruz.”

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz