Doktorlar Sağlıkta Şiddet Yasası için Toplandı…

18 Ekim 2018 Perşembe, 20:57

Hatay Tabip Odası, sağlıkta şiddet yasasının hemen çıkmasını istedi.

Yasanın çıkması için Antakya Atatürk parkındaki bir haftalık nöbetin ardından önceki akşam basın açıklaması yapan Tabipler adına basın açıklamasını okuyan Oda Başkanı Dr. Cengiz Haksöz, “Sağlıkta şiddet yasası, hemen şimdi” vurusunu yaptı.

Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Cengiz Haksöz’ün okuduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Biz hekimler hastalığı tedavi etmeden önce tanıyı doğru koymaya çalışırız. Yurdumuzda günde ortalama 30 sağlıkta şiddet vakası yaşanmaktadır. Sağlık istatistiklerinde hasta memnuniyetinin bu kadar yüksek bulunurken bunu nasıl değerlendirmeliyiz?

Demek ki bir yerlerde bir problem var. Öncelikle bu problemi doğru olarak tanımamız gerekir. Aslında bunu yapmak çok ta zor değil. Türkiye’de yaşanan sağlıkta şiddet olaylarını tek tek incelersek bir sonuca varabiliriz.

Bu olaylar 2008 yılında Prof. Dr. Göksel Kalaycı’nın katledilmesiyle başladı.

2012 de Dr. Ersin Aslan Gaziantep’te katledildi. Sebebi vefat eden hastasının ölüm bildirimini yapmamasını isteyen torunun bu imkânsız isteğini red etmesiydi. Çünkü bildirimi yapılmasa rahmetlinin maaşını almaya devam edeceğini düşünüyordu.

Sonra Samsun da Dr. Kamil Furtun hastane içine sokulan bir silahla katledildi.

2012 de Dr. Melike Erdem olağanüstü çaba ile hizmet ettiği hastasının SABİM’e şikâyetini kendine yediremedi.6. kattan atlayarak yaşamına son verdi.

2015 te Dr. Aynur Dağdemir eşinden ayrılan sekreterini, eşinin bıçak darbelerinden korumak isterken yaşamını yitirdi.

15 gün öncede Dr. Fikret Hacıosman psikiyatri hastasının hastaneye sokabildiği silahla katledildi.

Daha pek çok örnek var bunlar en çarpıcı olanları. Dikkat edilirse tüm vakalar bazı şeyleri işaret ediyor. Hastalar hekimlerden usulsüz işlem yapmasını talep etmektedir. Talepleri yerine gelmeyince şiddete başvurabilmektedirler.

Sağlık Kuruluşlarına her türlü silah rahatlıkla sokulabilmektedir. Hekimlerde iş yoğunluğu nedeniyle tükenmişlik sendromu gelişmektedir. Hastalar ekonomik zorluklar, işsizlik vb. gibi nedenlerle sabırsız gergin ve hoş görüsüz olabilmektedir. Hatta bu ruh hali zaman zaman cinnet derecesine gelebilmektedir. Her gün yazılı ve görsel medyada kadına ve çocuğa şiddet haberlerini üzülerek izliyoruz. Evde bulunan silahla birbirini vuran, düğünlerde açtıkları ateş sonucu ölüm olayları da yaşanabiliyor.

Beyaz kod gibi uygulamalar yetersiz olup sağlıkta şiddet uygulayanlara verilen cezalar caydırıcılıktan uzak. Tüm bunların yansıması Sağlıkta Şiddet olarak ortaya çıkmakta. Oysa uygulanan sağlık politikalarının planlayıcısı hekimler veya sağlık çalışanları değil.

Türk Tabipler Birliği 2014 yılında titiz bir çalışmayla sağlıkta şiddet yasa tasarısı hazırladı. Bu tarihten beri defalarca meclisten geçirilmesi için çaba sarf edildi. En son geçen hafta Türk Tabipler Birliği merkez konseyi TBMM’de grubu bulunan partilerle bu konuda görüşme yaptı. Ancak Sağlık Bakanı ve Meclis başkanından istenen randevu henüz alınamadı.

Geldiğimiz noktada gittikçe artan sağlıkta şiddet tahammül edilemez hale gelmiştir. Türk Tabipler Birliği bu konuya dikkat çekmek amacıyla tüm Türkiye’de bir haftalık nöbet eylemi planlamıştır. Bizde bugün son nöbetimizi tutmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu vesile ile Sağlık Bakanlığı yetkililerden taleplerimizi bir kez daha yinelemek istiyoruz:

Sağlığı alınır satılır meta haline getiren sağlıkta dönüşüm programından vazgeçilip tedavi edici değil daha ucuz olan koruyucu hekimliği önceleyen sağlık politikasına geçilsin.

Performans sistemi kaldırılsın.

Bireysel silahlanma bir an önce kontrol altına alınsın.

Sağlık kuruluşlarının girişlerine silah sokulmasını engelleyen tertibat bulunsun.

Türk Tabipler Birliği’nin önerdiği sağlıkta şiddet yasası acilen yasalaşsın.

Sağlık sistemindeki aksaklıkların sorumlusu hekimler değildir.”

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz