Doktorlar Grevde…

14 Mart 2014 Cuma, 10:39
Doktorlar Grevde…

Hatay Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, acil talipleri için bugün poliklinik hizmetinin verilmeyeceğini açıkladı.

10 Acil sorunları için bugün grevde olduklarını kaydeden Hatay Tabip Odası, çözülmesini istediği sorunlar arasında, Emekli hekim ücretlerinin acilen iki katına çıkarılmasını talep ederken, sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma haklarının güvence altına alınmasını istedi.
Hekimlerin hastalarına yeterli süreyi ayırabilmelerine ilişkin düzenlemenin yapılmasını isteyen Hatay Tabip Odası, birinci basamakta çalışan hekimler arasında ücret eşitsizliğine son verilmesini, özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin sözleşmelerinde Türk Tabipler Birliği’nin taraf olarak kabul edilmesi gerektiğini de savundu.

ışyeri hekimliğini taşeronlaştıran uygulamanın durdurulmasını, hekimlerin mesleki kişisel ve ailevi yaşamını olumsuz etkileyen başta ve öncelikli mecburi hizmet ve geçici görevlendirmelerin kaldırılmasını isteyen Hatay Tabip Odası, Tıp eğitiminde niteliği yok sayan uygulamalara da ivedi olarak son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Sosyal güvenlik kurumu sağlı uygulama tebliğinde yer alan ve yurttaşların sağlık hakkını engellemenin yanı sıra hekimlerin mesleki ve klinik bağımsızlığını yok eden bütün kısıtlamaların kaldırılmasını talepleri arasında yer veren Hatay Tabip Odası , “Sağlığı ticaretleştiren, sağlık hizmetlerini metalaştıran, eşit-ücretsiz-nitelikli sağlık hizmetinin önündeki öncelikli engel olan sağlıktaki bütün katkı-katılım payları ve ilave ücretler kaldırılmalıdır” isteminde de bulundu.

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz