Son Dakika
24 Eylül 2018 Pazartesi

Cemil Meriç Ebedileşiyor…

04 Temmuz 2011 Pazartesi, 08:37
Cemil Meriç Ebedileşiyor…

Mustafa Kemal üniversitesi (MKü)’nde Cemil Meriç Düşünce ve Kültürel çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.üniversitemiz Senatosu’nun 05.01.2011 tarihli toplantısında alınan kararla kurulan Merkez, Türk fikir ve kültür hayatının önemli isimlerinden biri olan Cemil Meriç’i ölümsüzleştirecek.
 
 
 
 
 
Konuyla ilgili 7 Nisan 2011 tarihli ve 27898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre Merkez’in amaçları; Cemil Meriç’in tanınmasını, eserlerinin ve düşüncesinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak, Cemil Meriç düşüncesinin temel kavramları olan Türk modernleşmesi, medeniyet, aydın, kültür, Doğu ve Batı gibi konularda araştırmalar yapmak, telif ve tercüme faaliyetleri gerçekleştirmek, Cemil Meriç’in Türk fikir ve kültür hayatına kattığı olumlu entelektüel değerleri geliştirmek ve geliştirilmesine katkıda bulunmak ile ulusal ve uluslararası alanda kültür, sanat, fikir ve bilimle ilgili araştırma, proje ve faaliyetleri gerçekleştirmek olacak.
 
 
 
 
Yönetmelikte belirtilen esaslara göre merkez; araştırmalar, projeler yapmak, kendisine sunulan projelere destek vermek, kendi bünyesinde veya üniversitenin diğer birimleriyle, ulusal ve uluslararası bilim, sanat, kültür kuruluşlarıyla işbirliği içinde konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum, çalıştay ve sergi gibi bilim, kültür ve sanat toplantıları düzenlemek, basım, yayım ve tercümeler yapmak amaçları doğrultusunda faaliyetlerini yürütecek.  
 
 
 
MKü bünyesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14’üncü maddesine dayanılarak kurulan çok amaçlı “Cemil Meriç Düşünce ve Kültürel çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi”, programlara ve araştırmalara akademik destek, mesleklere destek, öğretim elemanı ve öğrencilere geniş bir uygulama alanı sağlamanın yanı sıra üniversite ve topluma da  önemli katkılar sağlayacak.
 
 
 
Merkezin, MKü’de canlı bir kültür ve sanat ortamı oluşturma, öğretim elemanı ve öğrencilere kültür ve sanat faaliyetlerine katılma, bu konuda projeler hazırlama, öğretim elemanı ve öğrencileri, üniversite dışından getirilen bilim, kültür ve sanat insanlarıyla buluşturma, ihtiyaç duyulan alanlarda ders, seminer ve kurs düzenleme gibi konularda üniversiteye katkıda bulunması bekleniyor.
 
 
Yeni kurulan merkezin, özelde Hatay ilinin, genelde Türkiye’nin kültür ve sanat ortamına katkıda bulunma, bilim, kültür ve sanat alanında faaliyet ve projeler geliştirme, diğer üniversitelerle, kültür ve sanat kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapma, basım, yayım ve tercüme faaliyetleriyle bilim, kültür ve sanat literatürüne destek olma çalışmalarıyla da topluma hizmet etmesi öngörülüyor.  

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz