Son Dakika
24 Haziran 2018 Pazar

ATSO’dan Seminer atağı…

22 Mart 2013 Cuma, 08:56
ATSO’dan Seminer atağı…

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile ABıGEM’in ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte ATSO üyelerine “6331 sayılı ış Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
ATSO salonundaki konferansa konuşmacı olarak ış Güvenliği Uzmanı Kimya Mühendisi Metin Tanır katıldı.
 
 
Konferansa ATSO Başkan Yardımcısı Remzi Güzel ile işadamları katıldı.ışverenlerin sorumluluklarını arttıran kanun ile ilgili slaytlı sunum yapan Tanır, kanunun ihlalinde işverenlere ağır para cezalarının verildiğine dikkat çekti.
 
 
Bu Kanunun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulandığını belirten Tanır, işverenin çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu ifade etti ve “Bu çerçevede risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. 
 
 
ışyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. ışyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 
 
 
çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. ışveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. ış sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir: Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. 
 
 
Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.  Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir.  Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır. Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz. 
 
 
 
Uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye ve doğabilecek sorunları çözmeye Bakanlık yetkilidir. Uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye ve doğabilecek sorunları çözmeye Bakanlık yetkilidir.” Tanır, işverenlere hangi durumlarda ne kadar para cezası uygulanacağı hususunda bilgilendirmelerde bulundu.

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz